Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
content

Gayrinakit Krediler

TL/YP Teminat Mektupları

Yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda muhatap kuruluşlara (teminat mektubu garantisinde iş yaptıran resmi veya özel kuruluş) veya kişilere hitaben verilen, söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde ilk yazılı talepte mektup tutarının ödenmesi taahhüdünü içeren sözleşmelere teminat mektubu denilmektedir. Bankamızca, ilgili mevzuat çerçevesinde TL, kur riskli ve döviz ödemeli teminat mektubu düzenlenebilmektedir.
Teminat mektuplarının geçici, kesin, avans ve gümrük teminat mektubu şeklinde türleri bulunmaktadır.

Harici Garantiler

Yurtdışı ticari işlemlerde, yurtdışındaki muhataba olan taahhütlerin yerine getirileceğine dair düzenlenen teminat mektuplarıdır. Taahhüdün süresi içinde iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda bankanın ödeme yapacağının garanti edildiği yükümlülüktür.

İthalatla İlgili Gayrinakit Krediler

Akreditif
Uluslararası ticarette kullanılan ve bankaların ödeme garantisini içeren akreditif, hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı güvence altına aldığı için sıklıkla tercih edilen bir ödeme şekli olup; bir bankanın, alıcının (ithalatçının) talep ve talimatı ile, belli bir tutara kadar, belli bir vade dahilinde ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, satıcıya (ihracatçıya) ödeme yapacağını ihracatçıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir.

Geniş muhabir banka ağımız, uluslararası bankacılık alanındaki birikimimiz ve saygınlığımızla bu konuda müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Bankamız nezdinde açılan teyitli ihracat akreditifleri ile mal bedelinin, bankamız teyidi eklenerek, uygun vesaikin bankamıza ibrazı halinde kayıtsız şartsız ihracatçı müşterilerimize ödenmesi garanti edilir. Böylelikle, ihracatçı müşterilerimiz ülke ve karşı banka riskinden korunmuş olurlar.

Aval - Kabul
İhracatçının düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından vadesinde ödeneceğinin bankamızca garanti edilmesi ile ithalatçılarımızın vadeli mal alımına olanak sağlanmaktadır.

Referans Mektupları

Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilere yönelik düzenlenen bir üründür. Genel Müdürlük’te ilgili birimlerimizce düzenlenerek firma talebi üzerine ilgili kişilere teslim edilir. Referans mektupları TL veya yabancı para olarak düzenlenebilir.