Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Nakliyat Sigortaları

Emtia Nakliyat Sigortaları

Ticaret işlemini oluşturan sözleşmelerden biri olan ve kara, deniz, havayolu ile yapılan Emtia Nakliyat Sigortalarına aşağıdaki teminatları verebilmektedir.

 • Tam Ziya: Bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyaı neticesinde sigortalı malların fiilen ve tamamen ziyaı haline münhasır olmak üzere akdedilmiştir.
 • Dar Teminat: Vasıtanın herhangi bir şekilde kazaya uğraması (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın, infilak karaya oturma, batma vb.) sonucu taşıdığı malda meydana gelebilecek zararları güvence altına alan, yükleme boşaltma rizikolarının da dahil edilebileceği teminat şeklidir. Ayrıca doğal afetler sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.
 • Geniş Teminat: Bazı istisnalar hariç, tüm ziya ve hasarlarla doğal afetler sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları kapsayan, çok geniş bir teminat şeklidir.

Yat Paket Sigortası

Özel gezinti, turistik veya ticari amaçla kullanılan yat kotra ile her tip deniz motorları sigortamız kapsamındadır.

 • Yangın, yıldırım, infilak, fırtına, deprem
 • Alabora olmak, karaya oturmak (denizde veya çekek yerinde)
 • Batma, oturma, çarpma (deniz, nehir ve gölde)
 • Yatın karada ve denizde olduğu sırada zor kullanılarak meydana gelen hırsızlıklar
 • Yatın çekek yerine çekilmesi ve denize indirilmesi sırasında meydana gelebilecek hasarlar
 • Yatın veya kendi adına taşıyan servis botu ile teknede kilitli takma motorların çalınması
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ve hava araçları veya bunlardan düşen cisimlerle temas
 • Yatın liman, rıhtım, şamandıra, denizdeki kablolar gibi sabit veya hareketli cisimlere vereceği zararlar
 • Tekne ve makinedeki gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması sonucu teknede meydana gelecek hasarlar (kusurlu parçanın, patlayan kazanın, kırılan şaftın yenilenmesi veya tamiri için yapılacak masraflar hariç)
 • Kurtarma, yardım ve dava say masrafları
 • Tekne sahibinin teknenin kullanılması sırasında 3. şahıslara verebileceği zararlardan doğan sorumluluğu
 • Mürettebat için ferdi kaza sigortası isteğe bağlı yapılabilir.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Taşıyıcının taşıdığı mallara ilişkin hukuki sorumluluklarını teminat altına alır.

Taşımacılık yapan nakliyat firmaları sevk ettirecekleri malların nakliyatı sırasında kendilerinin kusurundan kaynaklanan bir rizikoya maruz kalmaları neticesi oluşacak zararlar sonucu mal sahiplerinin kendilerine yöneltecekleri zarar ve ziyan taleplerini teminat altına almak amacıyla düzenlenmesini istedikleri bir poliçe türüdür.

Tekne Sigortaları

Tekne sigortalarının konusunu çeşitli amaçlarla kullanılan gemiler teşkil eder. Bunlar kullanış biçimine göre ticari tekneler, hizmet tekneleri, tenezzüh tekneleri olmak üzere 3 kısımda gruplandırılır.

Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz aracının ya da bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını ya da bunlarla ilgili masrafları kapsar.

Ziya veya hasar ya da sorumluluk tazminatı ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.

İstenildiği takdirde savaş, terör riskleri ve çatışma teminatı da ilave edilebilir.