HABERLER
13/05/2011 - 06:41
SPK, EGE OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sermaye Piyasası Kurulu, Ege Otomotiv yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacak.
SPK Haftalık Bülteni'nde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:
"Ege Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. (Ege Otomotiv, Şirket) nezdinde yapılan inceleme sonucunda
A- Şirket’in ikrazatçı firma ile yaptığı işlemlerin çoğunun muhasebe kaydının tutulmaması, Şirket’in nakit işlemlerinin
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ile bir çalışanının şahsi hesapları üzerinden yapılması ve bu işlemlerin Şirketin muhasebe 5
sisteminde takip edilmemesi, Kurulumuz tarafından Şirket’ten istenen bilgi ve belgelerin Şirket yetkililerince gerçeğe uygun ve
eksiksiz olarak ibraz edilmemesi, Şirket nezdinde sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi için gerekli olan muhasebe sisteminin Şirket
tarafından kurulmamış olması, bu durumun düzeltilmesi için Kurulumuzca yeterli süre verilmesine rağmen Şirket’in gerekli işlem
ve düzeltmeleri yapmaması, bu şekilde Şirket nezdinde Kurulumuzca yapılması gereken incelemenin engellenmeye çalışılması
fiillerinde sorumluluğu bulunan Ege Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Besim UYAL hakkında, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 47/1/B-2 maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun Özel Belgede Sahtecilik başlıklı 207 nolu maddeleri kapsamında
kovuşturma yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
B- Ege Otomotiv’in kasa ve/veya banka hesapları yerine Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Besim UYAL’ın şahsi
hesaplarının kullanılması, ikrazatçı firmadan alınan fonların Şirketin mali tablolarında izlenmemesi, Şirketin sattığı
gayrimenkullerinin karşılığı olan fonların bir bölümünün Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Besim UYAL’a aktarılması,
2009 yılı itibariyle Şirket’in Ahmet Besim UYAL’dan olan toplam 2.232.412 TL alacağının tahsili için gerekli işlemlerin
yapılmaması fiillerinde sorumluluğu bulunan Ege Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Besim UYAL hakkında, Türk Ceza
Kanunu’nun 155’inci maddesi kapsamında kovuşturma yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına,
C- Ege Otomotiv ve Grup Şirketlerinin, Ahmet Besim UYAL’dan olan, Ege Otomotiv’in varlıklarının önemli bir kısmına
tekabül eden ve uzun yıllardır tahsil edilmeyen alacaklarına faiz tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle, Ege Otomotiv ve Grup
Şirketlerinin kaynaklarının önemli bir kısmını herhangi bir karşılık ödemeksizin kullanan ve Ege Otomotiv ve Grup Şirketlerinden
temin ettiği borçları faizleri ile birlikte bu şirketlere geri ödemeyen Ege Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Besim UYAL
hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/6 ve 47/1/A-6 maddeleri kapsamında kovuşturma yapılmak üzere Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
D- Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca, Ege Otomotiv’den, Şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Besim UYAL’dan olan tüm alacaklarının yasal faizleri ile birlikte takip ve tahsili için gerekli olan
tüm işlemlerin yapılmasının ve her türlü tedbirin alınmasının istenmesine,
E- Suç konusu fiiller nedeniyle Ege Otomotiv ve bağlı ortaklıklarının uğradığı zararlara ilişkin olarak, Şirket ortaklarının,
özel hukuk hükümleri çerçevesinde, sorumlu şirket yöneticileri aleyhine, yasal yollara başvurabilecekleri hususunda, Kurulumuz
Haftalık Bülteni aracılığıyla bilgilendirilmelerine, karar verilmiştir."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com

*BIST Haberleri eş anlı olarak yayınlanmaktadır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. internet şube sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmıştır. Web sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması amacıyla gereken tüm dikkat ve özen gösterilmiştir. Bu bilgilerin kullanılması sonucu doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. sorumlu tutulamaz.Yayınlanan hiçbir görüş ya da düşünce bir yatırım önerisinde bulunma hedefi ya da adı geçen hisselerin alınıp satılması tavsiyesi niteliğinde değildir.Bu bilgilerin ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir. Ziyaretçiler ve kullanıcılar, kurumumuzun, istihdam edenin mesuliyeti ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri de dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve her ne isim altında olursa olsun kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

İMKB isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz .

Halkbank finans web sitesi servis içeriği tarafından sağlanmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan yorum ve bilgiler, genel nitelikte olup, müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterlilikte olmayabilir.