Ana Sayfa  Bireysel  IBAN  IBAN Kontrol
IBAN NO Kontrolü  
Buraya IBAN giriniz
IBAN Kontrol Temizle
IBAN Hesaplama
Şube :
Hesap No :  
  IBAN Hesapla Temizle
IBAN No :
Hesap No / Şube Bulma
IBAN No :
  Hesap No / Şube Bul Temizle
Hesap No :  
Şube :

Talebim üzerine Bankanız nezdindeki hesaplarıma/hesaplarımdan yapılacak havalelerde kullanılmak üzere üretilen, yukarıda yazılı International Bank Account Number- IBAN’ın tarafıma bildirildiğini, IBAN’ın kullanılması ile ilgili olarak bilgilendirildiğimi, IBAN’ın kullanımı ile ilgili sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, tarafımdan ya da havale göndericileri tarafından anılan numaranın eksik veya hatalı olarak yazılması nedeniyle çıkacak ihtilaflarda Bankanızın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Bankanızdan herhangi bir talebimin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.