Ana Sayfa  Bireysel  Ödemeler  Vergi Ödemeleri
Vergi ödemeleriniz için tüm Halkbank Şubeleri hizmetinizde!
 
Siz de Halkbank kolaylıklarından yararlanıp, ödemelerinizin gecikmesini önleyebilir, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayabilirsiniz. Üstelik Halkbank, ihtiyaç duyduğunuzda, ödemeleriniz için uygun faizli kredi olanakları sunar.

Vergi ödemelerinizi, Halkbank İnternet Şubesi'nden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
 
 
Vergi Kodu İnternet Şubesi’nden Ödenebilen Vergiler
0001 Yıllık Gelir Vergisi
0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi
0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
0007 Dağıtılmayan Kar Stopajı
0010 Kurumlar Vergisi
0011 Kurumlar Vergisi Stopajı (KVKM24)
0012 Gelir Vergisi (GMSI)
0014 Basit Usulde Ticari Kazanç
0015 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
0021 Banka Muameleleri Vergisi
0022 Sigorta Muameleleri Vergisi
0032 Gelir Geçici Vergi
0033 Kurum Geçici Vergi
0040 Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
0051 Diğer Ücretler
0060 Mülga Maden Fonu
0061 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
0067 G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
0074 Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0075 Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0076 Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0077 Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
3073 Usulsüzlük Cezası
3074 Özel Usulsüzlük Cezası
3080 Vergi Ziyaı Cezası
4009 Elektrik Üretim Lisans Harcı
4030 G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
4048 Şans Oyunları Vergisi
4061 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063 Noter Harçları
4072 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4081 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
4171 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 34
4178 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
6183 Tecilli Ths 
9012 Esnaf S.Harç
9015 Katma Değer Vergisi Tevkifatı
9023 Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9031 Veraset Ve İntikal Vergisi
9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi
9047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
9053 Ecrimisil Gelirleri
9077 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9092 Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9153 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9170 Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
9174 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
9175 Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
9183 Bilirkişi Ücretlerinden Kesinti Yoluyla Alınan Gelir Vergisi (İcra Daireleri)
9224 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi
9226 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Nisbi
9246 Asbıs Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
  Gümrük Vergisi