Ana Sayfa  Kurumsal  Leasing  Leasingin Yasal Unsurları
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Leasing işleminin dayandığı hukuki belge, sözleşmedir. Sözleşme ile Leasing şirketi, hangi malı, hangi kiracıya, hangi koşulda kiraladığını ve uygulamanın nasıl yürütüleceğini belirtir.
Sözleşmenin Süresi
Genel olarak asgari 4 yıldır. Bazı özel durumlarda, bu süre 2 yıla inebilir. 2 yıllık sözleşme düzenlenebilecek özel durumlar
  • Bilgisayarlar ve bilgi işlem sistemleri,
  • Rent-a-car, turizm ve pazarlama şirketleri ile sürücü eğitimi vermek amacıyla sürücü kurslarının kiraladıkları otomobiller
  • Kargo şirketleri ile bünyesinde dağıtım ve pazarlama birimi bulunan şirketlerin bu faaliyetleri için tahsis ettikleri maksimum taşıma kapasitesi 7 tonu geçmeyen otomobil, kamyon ve kamyonetler,
  • Turistlere (yerli-yabancı) motorsiklet kiralayan şirketlerin bu amaçla kullandıkları motorsikletler
  • Yurtdışından yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, hava araçları ve tıbbi cihazlar
  • Yurtiçinden yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, hava araçları, yük gemileri, uluslar arası ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına uygun otobüsler, iş makinaları, kamyonlar, film baskı ve banyo makinaları, tıbbi cihazlar, bilgisayar ve yazıcıları, fotokopi makinaları
Sözleşmenin Tescili
Sözleşmeler noter huzurunda, düzenleme şeklinde imzalanır. Sadece taşınmaz mallar tapu kütüğüne, gemilerde gemi siciline işlenir. Leasing sözleşmesi, her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
Sigorta
Leasing Kanunu’na göre, Leasing şirketleri kiralama konusu malları sigorta ettirmek zorundadır. Leasing kanununun bu amir hükümleri gereği sigorta primlerini kiracı öder.
Sözleşmenin Sona Ermesi (Fesih-Haciz-İflas)
Sözleşme, normal olarak sürenin bitimiyle sona erer. Kiraların belirtilen sürede ödenmemesi halinde, kiralayan kiracıya fesih ihtarnamesi göndererek  sözleşmeyi feshedebilir. Kiralayan şirket aleyhine hukuki bir takip yapılması halinde, leasing konusu mallar sözleşme süresince haczedilemez.