Yurtdışı Kaynaklı Krediler
Yatırım malı ithalatını finanse etmek amacıyla yabancı ülke ihracat kredi kurumlarının sağladığı imkanların, yerel bir bankadan alınacak Dış Garanti Mektubu ile kullandırılmasıdır.

İthalatın finansmanı amacıyla kullandırılan yurt dışı kaynaklı krediler;
Yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kuruluşlarından garantör sıfatıyla sağlanan ve ithalatın finansmanı amacıyla kullandırılan krediler (Alıcı Kredileri/ECA-Export Credit Agency) ile Yurt dışından borçlu sıfatıyla sağlanan ve ithalatın finansmanı amacıyla kullandırılan krediler (GSM Kredileri) olmak üzere 2 grupta değerlendirilebilmektedir.
Alıcı Kredileri / ECA-Export Credit Agency
Her ülkenin ECA kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihracatının teşvik edilmesi amacıyla, ticari bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri/üstlenemeyecekleri muhtelif risklere karşı ihracatçılar/finansör bankalar lehine orta uzun vadeli kredi garantisi/sigortası sağlamaktadırlar. ECA kuruluşu garantisi/sigortası tahtında sağlanan bu tür krediler “ECA Kredisi-(Alıcı Kredileri)” olarak adlandırılır.
Muhtelif ECA Kuruluşları
HERMES (Almanya), ERG (İsviçre), COFACE (Fransa), SACE (İtalya), OKB (Avusturya), ECGD (İngiltere), CESCE (İspanya) vb. dir.