Ana Sayfa  Ticari  Dış Ticaret Finansmanı  Eximbank Kredileri
Küçük ve orta boy imalatçı, imalatçı/ihracatçı firmalara ihracata yönlendirmek, bu konudaki sevk öncesi finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için taahhüt edilen FOB ihracat tutarının %100’üne kadar kullandırılır.

Bu krediden şirketinizin yararlanabilmesi için; işletmenizde maksimum 200 işçi çalıştırıyor olmanız, mevcut sermaye tutarınız son takvim yılı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan üretime dönük olması, kayıtlı olduğunuz oda tasdikli "Sanayi Sicil Belgesi" veya "Kapasite Raporu"nuz bulunması kriterleri aranmaktadır.

Başvurunuzda teminat olarak; şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni vb. teminatlar alınmaktadır. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu’nun kefaleti kabul edilebilmektedir.

Azami 540 gün vade ile ve maksimum 10 milyon USD olarak kullandırılabilen kredinizin tahsisi, ilgili bankaların şubeleri aracılığı ile otorize olarak yapılabilir. Kredi taleplerinden orijinal müracaat evrakı T. Eximbank’a ulaştırılmış olanlar içerisinden, T. Eximbank tarafından uygun bulunanlara ait kredi tutarları, ilgili bankaların EFT sistemindeki hesaba ödenir.