Ana Sayfa  Kurumsal  Yapılandırılmış Finansman  Hazine Borçlu/Garantör İşlemler
Müşterilerimizin görüldüğünde ödemeli (sight) ithalat akreditifleri tahtında, ihracatçı firmalara olan ödemelerinin, bankamızın konu akreditiflerin açıldığı Muhabir Bankalar ile yapacağı işlem bazlı mutabakatlar çerçevesinde, söz konusu Muhabir Banka tarafından yapılmasıdır. Bu işlemlerde Bankamız garantörlüğü sözkonusu olup, firmalara vade avantajı sağlanmaktadır.
 
Özellikle ithalatını görüldüğünde ödemeli (sight) akreditif açmak suretiyle gerçekleştiren ve satışlarını yurtiçine yapan ithalatçı firmalar ile ithal ettikleri hammaddeleri nihai ürüne dönüştürerek ihraç eden firmalar, bu ürünün asıl hedef kitlesini teşkil etmektedirler.
 
Amacımız; Firmalarımıza, yurtdışından sight ithalat akreditifi yöntemiyle yaptıkları alımlarda vade avantajı sağlaması ve sağlanan vadede firmanın ödeyeceği finansman maliyetlerinin, diğer nakit finansman yöntemlerine oranla, daha düşük olmasının temin edilmesidir.