İşletme sahiplerine, işyeri ile ilgili ve/veya elemanlarına yönelik merak ettiği her türlü konuda bilgi verilmesi hizmetidir.
 
Yeni iş kanununa göre;
  • İşverenin hakları, işe alım ve işten çıkartmada uygulanması gereken prosedürler,
  • Çalışanların motivasyonun yükseltilmesi için yapılması gerekenler, eğitim ve seminerler için bilgilendirme,
  • Eleman işe alımı için aranılan pozisyona göre ilanın ne şekilde verilmesi gerektiği, eleman seçiminde aranılan niteliklere göre özgeçmiş (CV) bazında ön değerlendirmenin yapılması,
  • Piyasa şartlarında sektörlere göre ve pozisyona göre ücretler konusunda bilgilendirme, maaş bordrosunun hazırlanması, ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanması,
  • Hangi durumlarda ihtar yazısının çekileceği, izin hakları ve günleri,
  • SSK primleri

ile ilgili konularda konusunda uzman kişilerce (deneyimli insankaynakları uzmanları, idari işler ve personel sorumluları) bilgi aktarımı yapılacaktır.

İlgili hizmetler sadece danışmadan ibarettir.