İşyerinde yürütülen mali konularda uzman mali müşavirimiz konu ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verecektir.

Vergi kanunu, mevzuat bilgisi, beyanname düzenlenmesi, işletme defterinin tutulması, şirket kurulması esnasında uygulanacak prosedürler, devir işlemleri, vergi dairelerine dilekçe yazımı vb. konularda bilgi sunumu verilecektir.
 
İlgili hizmetler sadece danışmadan ibarettir.