Kobilerin ihtiyaç duyduğunda herhangi bir hukuki konuda özellikle alacakların tahsilatı, marka / patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme ve kira kontratları gibi konularda bilgi edinebilmesi hizmetidir.
 
İlgili hizmetler sadece danışmadan ibarettir.