Halkbank Bank24 Kartı’nın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin güvenli bir şekilde korunması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması kart hamilinin sorumluluğundadır.

Bu nedenle bunların kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir nedenle elinizden çıkması halinde ya da iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmeniz durumunda,
  • Gecikmeksizin derhal 0850 222 0 400 veya 444 0 400’denHalkbank Dialog’u aramak suretiyle ya da herhangi bir Halkbank Şubesine yazılı olarak bildirmeniz,
  • Bankamız tarafından kart ve şifre değişikliği yapılıncaya kadar elinizden çıkmış olduğunu bildirdiğiniz kartı bulsanız dahi kullanmamanız ve kartınızı çeşitli yerlerinden (özellikle kartın manyetik alanından) delerek herhangi bir Halkbank Şubesine iade etmeniz gerekmektedir.
Bu tip durumlarda; Bankamıza yapılacak bildirimden önceki yirmidört saatten önce gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar kart hamilinin sorumluluğundadır. Bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun’u ile belirlenmiş tutar ile sınırlı kalmak üzere kart hamili sorumlu olacaktır. Hukuka aykırı kullanımın, kart hamilinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmidört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmayacaktır. Kart hamili, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını Bankamızdan talep edebilecektir. Bu sigortadan yaralanabilmek için  Halkbank Dialog’u aramanız gerekmektedir.

Bildiriminizden kısa bir süre sonra Halkbank Bank24 Kartı’nız, adresinize gönderilecektir. Kayıp çalıntı nedeni ile yenilemelerde kartı numarası değişmektedir. Bu nedenle adresinize gönderilecek yenilenen Banka24 Kartı’nız için yeni şifre oluşturmanız gerekmektedir.

Ek kartlarınızın ve bu kartların kullanılması için gerekli olan şifrelerin kayıp/çalıntı/zorla alınma/herhangi bir nedenle elden çıkması durumunda da yukarıda yer verilen uygulama aynen geçerli olacaktır.