Ana Sayfa  Bankamız  Sürdürülebilirlik  Kurumsal Yönetişim  Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler uyarınca, Bankamızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmuştur. İSG çalışma ve süreçleri, Banka genelinde sistem entegrasyonu ile kapsamlı olarak takip edilerek yürütülecektir.
 
Çalışanların kendilerinin, çalışma arkadaşlarının ve Banka içindeki müşteriler ile ziyaretçilerin vb. güvenliğini gözetmesi, emniyetsiz ya da sağlık riski taşıdığını düşündüğü her durumu İSG Kurulu’na (isg@halkbank.com.tr) bildirmesi esastır.
 
 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU

Kurul Başkanı

İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı

Kurul Üyeleri

Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Eğitim Daire Başkanı

İnşaat ve Ekspertiz Daire Başkanı

Şube Operasyonları Daire Başkanı

İş Yeri Hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışan Baş Temsilcisi