Bankamız İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 4.4 maddesinde, Bankamıza alınacak personelin “Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak” koşulunu taşıması gerekmektedir.

Bankamızda çalışmak için talepte bulunan kişiler, yapılan seçme ve değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmeleri halinde, Bankamız İnsan Kaynakları Yönergesi’nin “İş Sözleşmesi Yapma, İşe Başlama ve Deneme Süresi” başlıklı 5. maddesi hükümleri çerçevesinde Bankamıza atanmaktadırlar. Ataması yapılanlar, durumu bildiren yazıyı tebellüğ ettikleri tarihten itibaren 15 gün içinde, Banka ile iş sözleşmesi imzalayarak çalışmaya başlayabilmektedirler. Bankamızda görev yapan personelin çalışma saatleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun şekilde Bankamız İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 16. ve 18. maddelerinde belirtilmiştir. Ayrıca, Bankamızın ihtiyacı halinde yapılabilecek fazla çalışmalara ilişkin hükümler de yine 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri dahilinde, İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 17. ve 19. maddelerinde yer almaktadır. Bankamızdan ayrılmak isteyen personelimizle ilgili olarak da, yine 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda hareket edilmektedir.

Mevcut durumda personelimiz bankacılık sektöründe örgütlü bulunan ÖZ FİNANS-İŞ Sendikası, BASİSEN ve BANKSEN sendikalarına kendi bireysel tercihleri doğrultusunda serbestçe üye olabilmektedirler.

Sendikalardan gelen görüşme talepleri değerlendirmeye alınmaktadır. Bunun dışında, Bankamız İnsan Kaynakları yetkilileri, saha faaliyetleri kapsamında şubelerimizi ziyaret ederek personel ile gerek bire bir, gerekse toplu görüşmeler yapmaktadırlar.

Bankamızda gerek hizmetlerin sunulmasında, gerekse personelimizin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.