Entegre Yönetim Sistemi

Halkbank, iklim değişikliği ve etkilerinin farkındadır. Bu farkındalıkla ve faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürütmenin bilinciyle iklim değişikliği ile mücadelede öncü rol olmayı hedeflemektedir. Faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkilerini azaltmayı hedeflemekte ve Sürdürülebilir Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında gelişen teknolojiyle birlikte yeni projeler hayata geçirmektedir.

Bankamız, 2013 yılından bu yana karbon ayak izini hesaplamakta ve azaltım stratejileri geliştirmektedir. Bankamız geçmiş yıllarda sahip olduğu vizyonunu 2016 yılında daha da ileriye taşıyarak çevresel etkileri en aza indirmek, enerji tüketimlerini azaltmak ve standart bir yapı kurmak amacıyla, 2016 yılı son çeyreğinde TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sistemini Banka yapısı ve çalışma süreçlerine entegre etmiştir. Bu konuda iç denetim, hedef ve uygulamalar için çevre ve enerji prosedürleri oluşturulmuş, bağımsız dış denetim  sonrası Bankamız belgelendirilmeye hak kazanmıştır. 

Halkbank ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurup ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile entegre eden ilk Türk Bankasıdır. 

Bu çerçevede Halkbank politikalarını, çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi, enerji, su gibi kaynak tüketimlerini, faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları kontrol altına alarak azaltmayı ve faaliyetlerinden kaynaklı oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamakta ve taahhüt etmektedir. Her yıl yapılacak olan iç tetkik sonuçlarına bağlı olarak da Entegre Yönetim Sistemleri sürekli iyileştirilecektir.

 Sürdürülebilir Yönetim Sisteminin bir parçası olarak tüm enerji ve doğal kaynak tüketimlerinin merkezden sistemsel olarak anlık izlenmesi ve yönetilmesi için “Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi” projesine başlanmıştır. Pilot uygulama kurulumları yapılan sistemin iyileştirme çalışmaları 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2017 yılsonunda tüm hizmet lokalleri için kurulum çalışmalarının tamamlanması planlanmıştır.  Bu projenin sürdürülebilirlik çalışmalarına ve enerji yönetimi konusunda tüm paydaşlara örnek teşkil edecek bir proje olmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda bu projenin Endüstri 4.0’ın bankacılık sektöründe uygulanacak bir ilk ve gelecek nesillere de ışık olması yönünde çalışılmaktadır.

Tüm hizmet lokallerine yayılan bu sistemle beraber, doğru veriler ışığında daha az enerji tüketimi için verimlilik artırıcı projeler hayata geçirilebilecektir. Sürdürülebilir Yönetim Sistemi ile, sürdürülebilirliğin Banka içerisindeki farkındalığının artırılması içselleştirilmesi ve çalışanların bu yöndeki bilgi ve kapasitelerini yeni gelişimler doğrultusunda güçlendirilmesi için eğitimlere devam edilmesi, Banka faaliyetlerinden kaynaklı emisyon ölçüm ve karbon ayakizi hesaplamalarını sistemsel hale getirerek operasyonel verimliliğin artırılması böylelikle Halkbank’ın çevresel ve sosyal duyarlılığının kurumsal kültürünün bir parçası haline gelmesi amaçlanmaktadır.

ISO 50001:2011

ISO 14001:2015