Ana Sayfa  Bankamız  Sürdürülebilirlik  Sürdürülebilirlik Organizasyonu
Bankamız Yönetim Kurulu ve Komitelerinin görev ve sorumlulukları Bankamız Esas Sözleşmesi’nde 20-29 Maddelerinde düzenlenmiştir. (Bankamız Esas Sözleşmesi)
 
Bankamızdaki toplam Yönetim Kurulu üye sayımız dokuz olup bu yöneticilerden üçü bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu’nun %33,3’ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır.
 
Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin biyografilerine ulaşmak için tıklayınız.
 
Banka Ana Sözleşmesi’nin 23. Maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık ücret ödenir. Aylık ücreti oluşturan miktar, Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine Bankacılık Kanunundaki sınırlar dahilinde kredi kullanma imkanı tanınmaktadır. Bankamız üst yönetimine sağlanan ücret ve benzeri faydalar toplamı 31 Aralık 2015 itibariyle  11.158Bin TL’dir. (31 Aralık 2014: 9.681Bin TL)