Ana Sayfa  Yatırım  Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri  Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-39-1- Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca Bankamızın faaliyet izinlerinin yenilenmesi amacıyla SPK’ya yapılan başvuruya istinaden SPK’nın 15/10/2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca Bankamıza aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni ile 24/11/2015 tarihli BNK-008 (0070) sayılı Faaliyet Yetki Belgesi verilmiştir.

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
 
Bankamızın Sunduğu Yan Hizmetler:
 
- Sermaye Piyasaları İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri Sunulması,
- Kredi ve Ödünç Verilmesi,
- Döviz Hizmetleri Sunulması,
- Genel Yatırım Tavsiyesi Sunulması,
- Finansman Sağlanmasında Aracılık Hizmeti Sunulması,
- Servet Yönetimi ve Finansal Planlama Yapılması,
- Portföy Yönetim Şirketlerinin ve Emeklilik Şirketlerinin Kurucusu Olduğu
- Yatırım Fonlarına Fon Hizmet Birimi Hizmeti Sunulması