Ana Sayfa  Sigorta  Hayat Sigortası Ürünleri  Esnafa Kredi Hayat Sigortası
Esnaf’ a Kredi Hayat

Sigortalının bir yıllık sigorta süresi içerisinde vefat ve kaza/hastalık sonucu daimi tam/kısmi malul kalması halinde, kredili müşterilere satılan poliçelerde Daini Mürtehin ibaresi olan  müşterinin Bankaya olan borçları poliçe teminat limiti ile sınırlı olmak üzere Halk Hayat ve Emeklilik tarafından kapatılır. Borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda kanuni varislere ödeme yapılır.

Sigorta Süresi
  • Sigorta süresi bir yıldır. Süre sonunda müşteri ile görüşülerek sigorta yenilenir.
  • Kaza/Hastalık sonucu maluliyet gerçekleştiğinde sigorta devam eder.
  • Vefat halinde ise sigorta sona erer. 
Kimler Yararlanabilir?
Bankamızdan Hazine Destekli esnaf kredisi kullanmış/kullanan 18-70 yaş arası esnaf ve sanatkar müşterilere düzenlenebilir. 
Esnaf’a Kredi Hayat Sigortası Teminatları
Vefat Teminatı

Maluliyet Teminatı 

Vergi Avantajı
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.