Ana Sayfa  Sigorta  Hayat Sigortası Ürünleri  Halk Hayat Sigortası
Halk Hayat Sigortası

Bankamizın bireysel iş kolu segmetinde yer alan müşterilerimize yönelik olarak isteğe bağlı olarak düzenlenecektir. HALK HAYAT Sigortası, sigortalının bir yıllık sigorta süresi içerisinde, vefat ve kaza/hastalık sonucu daimi malul kalması halinde, poliçedeki teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, sigortalının bankamıza olan şahsi kredi/kredi kartı vb. borçları Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kapatılarak, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılacaktır.

Sigorta Süresi
  • Sigorta süresi bir yıldır. Süre sonunda müşteri ile görüşülerek sigorta yenilenir.
  • Kaza/Hastalık sonucu maluliyet gerçekleştiğinde sigorta devam eder.
  • Vefat halinde ise sigorta sona erer.
Kimler Yararlanabilir?

18–70 yaş aralığında (70 yaş dahil) ve hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu bulunmayan tüm müşterilerimize düzenlenebilir.

Vergi Avantajı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.