Ana Sayfa  Bireysel  Mevduat Ürünleri  Hesap İşletim Ücreti
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YASAL DAYANAĞI
 
Bankalarca verilen hizmetlerin karşılığı olarak talep edilen masraf ve ücretlerin yasal dayanağı sırasıyla; 01.11.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144.maddesi, Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesinden aldığı yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu’nun 22.11.2006 tarih ve 26354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16.10.2006 tarih 2006/11188 sayılı kararının “ Diğer menfaatler “ başlıklı 4. maddesi ve T.C. Merkez Bankası’nın 09.12.2006 tarih ve 26371 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2006/1 sayılı “ Mevduat ve Kredi faiz oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarar katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğin “ 4. maddesi kararlarıdır. Bu kararlar ile, bankaların müşterilerinden tahsil edebilecekleri masrafların nitelik ve azami sınırları bankalarca serbestçe belirleyebileceği hükmü getirilmiştir. Alınan masraflar içinde haberleşme, elektronik fon transfer sistemi masrafları ve vergi yükleri de bulunmaktadır.
 
Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 20. Maddesinde, “Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır.” hükmü yer almaktadır.
 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 4822 sayılı yasa ile eklenen fiyat etiketi başlıklı 12.maddenin 2. Fıkrasında da; “…hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya gore düzenlenerek asılır…” düzenlemesi gereğince, etiket konulması mümkün olmayan hizmetlerin fiyat listelerinin tüketicinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için hizmetin sunulduğu ticarethanede uygun yerlere asılması gerektiği ifade edilmiştir.
 
İşlem ücretlerimiz 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkıda Kanunun “Fiyat Etiketi” başlıklı 12. Maddesi uyarınca şubelerimizde asılı bulunan Hizmet Komisyon Tarifesi’nde, www.halkbank.com.tr internet adresimizde anasayfanın üst kısmında “Halkbank Ürün ve Hizmet Ücretleri” başlığı altında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2011/1 sayılı genelgesi çerçevesinde, güncel olarak ilan edilmektedir. Aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde www.bddk.org.tr “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” başlığı altında da yayınlanmaktadır.