Ana Sayfa  Sigorta  Hayat Sigortası Ürünleri  Ferdi Yıllık Vefat Sigortası
Ferdi Yıllık Vefat Sigortası

Hayatta oluşabilecek her zaman riskler vardır. Sigorta, risklerinizi minimize etmez, sizi risklerden kurtarmaz. Sadece hayatınızdaki kötü sürprizlere karşı sizi hazırlıkta tutar.
Sevdiklerinizin ilerleyen zamanlarda maddi açıdan aynı durumda olmasını ve daha uzun süreli plan yapmanızı/yapmalarını sağlar.

Kimler Yararlanabilir

Ferdi yıllık vefat sigortası yaptırmak isteyen 18–70 yaş aralığında (70 yaş dahil) ve hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu bulunmayan herkes bu sigorta kapsamına alınabilecektir.

Vergi Avantajı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.

Teminatlar
  • Vefat Teminatı
  • Kaza ve Hastalık Sonucu Maluliyet Teminat
Vefat Teminatı

Sigortalılardan birinin sigorta süresi içerisinde ölümü halinde, evvelce tayin edilmiş lehdar/ lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirlenmiş olan vefat tazminatı ödenir.

Hastalık ve Kaza Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık

Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde sakatlık tazminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir.

A-Sakatlık Teminatı:

İsteğe bağlı bir teminattır. Talep edilmesi durumunda prim hesaplama tablosunda sigortalı müşterinin yaşı ve mesleği dikkate alınarak prim ücreti hesaplanır. Meslek gruplarına göre prim ücreti hesaplanırken

A-1:Tam, Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde sakatlık tazminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir.

A-2:Kısmi, Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu kısmi sürekli sakat kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Genel Şartlarındaki sakatlık halinde ödenecek tazminat yüzdelerini gösterir cetvel dahilinde sakatlık tazminatı ödenir

Örnek Prim tablosu

 

Ferdi Yıllık Vefat Sigortası Hesabı( Vefat )
Teminat Tutarı(TL)
Prim ( TL)
10.000,00
17,31
15.000,00
25,97

 

*Primler ortalama 40 yaş baz alınarak hesaplanmıştır. Yaş ve meslek grubuna göre prim tutarları değişmektedir.

Başvuru İçin

Size en yakın Halkbank Şubesine uğrayabilirsiniz.