Eğitim Sigortası
Çocuğunuzun eğitimi, onun tüm geleceğini etkileyecek önemli bir süreçtir. Bu süreçte yaşayabileceğiniz beklenmeyen durumlara karşı çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını güvence altına alabilirsiniz.
Kimler Yararlanabilir?

18-65 yaş arasındaki tüm anne ve babalar ile çocuğun herhangi bir yakını, eğitim masrafını üstlenen diğer şahıslar Eğitim Sigortası yaptırabilirler.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi, sigorta başlangıcından itibaren çocuğun kalan eğitim yılına göre belirlenir, bu süre en az 4 en fazla 20 yıl olabilir. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70'i geçmemelidir.

Teminat Hangi Durumları Kapsar ve Ne Zaman Devreye Girer?

Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde teminat tutarı ödenir. İlk yıl için minimum teminat tutarı 20.000 TL'dir. Diğer yıllar için teminat tutarı ilk yıl teminat tutarının süreye bölünmesi ile bulunur. Öğrencinin yıllık eğitim masrafı ve sigorta süresi ilk yıl toplam teminat tutarını belirler ve her gelecek yıl için eğitim masrafı kadar teminat tutarı azaltılır. İstenildiği taktirde teminat tutarı sabitlenir.

Eğitim Sigortası Teminat Tutarı Ne Kadardır?

Teminat tutarı, Türk Lirası üzerinden öğrencinin yıllık eğitim masrafı dikkate alınarak sigorta ettiren tarafından serbestçe belirlenebilir.

Prim Ödeme Şekli
Sigorta primleri müşterilerin seçimine göre hesaptan peşin yada PARAF kredi kartından 9 ay taksitli veya peşin olarak tahsil edilebilecektir.
Eğitim Sigortasının Vergi Avantajı Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.