Eğitim Sigortası
Çocuğunuzun eğitimi, onun tüm geleceğinin etkileyecek en önemli süreç.Bu süreçte yaşayabileceğiniz beklenmeyen olumsuzluklara karşı onların eğitimlerini Eğitim Sigortası ile güvence altına alalım.
 
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kimler Yararlanabilir?

18-65 yaş arasındaki tüm anne ve babalar, çocuğun herhangi bir yakını ya da eğitim masrafını üstlenen diğer şahıslar Eğitim Sigortası yaptırabilir

Sigorta Süresi
Sigorta süresi minimum 4 yıldır. Maksimum 20 yıldır. Sigorta giriş yaşının 50 yaş üstü olması durumunda sigorta süresi maksimum Giriş Yaşı + Süre = 70 yaş şeklinde olmalıdır.

 

Teminat Hangi Durumları Kapsar ve Ne Zaman Devreye Girer?

Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde teminat tutarı ödenir. İlk yıl için minimum teminat tutarı 20.000 TL'dir. Diğer yıllar için teminat tutarı ilk yıl teminat tutarının süreye bölünmesi ile bulunur. Öğrencinin yıllık eğitim masrafı ve sigorta süresi ilk yıl toplam teminat tutarını belirler ve her gelecek yıl için eğitim masrafı kadar teminat tutarı azaltılır. İstenildiği taktirde teminat tutarı sabitlenir.

Prim Ödeme Şekli
Sigorta primleri müşterilerin seçimine göre Hesaptan peşin yada PARAF’ tan azami 9 ay taksitli veya peşin olarak tahsil edilebilecektir. Sigortalının prim taksidi bitmeden vefat etmesi halinde, kalan prim borcu ilk ödemede kesilecektir.
Örnek Prim tablosu
Sigortalı Yaşı
Yıllık Sigorta Tutar (TL)
Teminat Yıllık Azalma Tutarı
Sigorta Süresi
Ödenecek Prim (TL)
35
50.000
5.000
10 Yıl
454,50
40
50.000
5.000
10 Yıl
656,64
45
50.000
5.000
10 Yıl
1.212,45
Eğitim Sigortasının Vergi Avantajı Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.