BIST nedir?
Borsa İstanbul (BIST), hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup, Türkiye’deki tek menkul kıymetler borsasıdır.
SPK(Sermaye Piyasası Kurulu) nedir?
Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla kurulan yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan düzenleyici bir kamu kurumudur.
Hisse senedi nedir?
Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir.
Hisse Senedi’nin Sahibine Sağladığı Haklar;
 • Şirket karından pay alma hakkı
 • Şirket Yönetimine katılma hakkı
 • Oy kullanma hakkı
 • Rüçhan hakkı
 • Tasfiyeden pay alma hakkı
 • Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkı.
Hisse Senedi’nin Sahibine Sağladığı Avantajlar
 • Temettü Geliri
 • Zaman İçinde Hisse Senedi’nin Değerinde Meydana Gelen Rüçhan Hakkı Satışından Elde Edilen Gelir
Hisse Senedi Fiyat Tanımlamaları
 • Nominal Fiyat -
 • Piyasa Fiyatı (*)
 • İhraç Fiyatı
 • Borsa Fiyatı

(*)Borsa’da işlem görmeyen senetler için

BIST’da İşlem Yapılan Piyasalar
 • Birincil Piyasa
 • İkincil Piyasa
BIST Hisse Senedi Piyasası Pazarları
 • Ulusal Pazar
 • Yeni Şirketler Pazarı
 • Bölgesel Pazar
 • Rüçhan Hakkı Kupon Paz.
 • Gözaltı Pazarı
 • Uluslararası Pazar
 • Toptan Satışlar Pazarı
 • Resmi Müzayedeler
Halka Arzlar
Halka açık olmayan şirketler, hisselerinin Borsa’da işlem görmesi amacıyla, hisselerini halka arz ederek, halka açılırlar
Halka Arzın Avantajları
 • Borçlanmaya alternatif kaynak yaratılması
 • Hisselerin Borsa’da İşlem Görmesi
 • Tanınırlığının Artması
 • Şirket İçi Disiplin ve Kurumsal Kimlik Kazanılması
 • Vergi Avantajı
Halka Açılma Şartları
 • Borsada işlem görebilme özelliklerine sahip olma
 • Kolay pazarlanabilmesi için piyasaca aranan bazı özelliklere sahip olma (karlılık, beklentiler, ucuzluk gibi)
Halka Arz Yöntemleri
 • Mevcut ortakların ellerinde bulunan hisse senetlerinin satılması
 • Sermaye artırımına gidilerek mevcut ortakların rüçhan hakkı kullanımının kısmen ya da tamamen kısıtlanması ile ihraç edilecek hisse senetlerinin satılması
 • Ayrıca iki yöntem birlikte de kullanılabilir.
Halka Arzda Hisse Satış Yöntemleri
 • Sabit fiyatla talep toplama
 • Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama
 • BIST Birincil Piyasa’da satış
 • Kamu kesimi kurum ve kuruluşlara, özel kanunla kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak, yatırımların finansmanını sağlamak gibi amaçlarla menkul kıymet ihraç yetkisi tanınmıştır.
Hazine Bonosu (HB)
Bir yıldan daha kısa vadelerde ihraç edilen devlet borçlanma senedidir.
Devlet Tahvili (DT)
Bir yıl ya da bir yıldan daha uzun vadelerde ihraç edilen devlet borçlanma senetleridir.
Duyurular
 • Halkbank ve Pamuk Yatırım Kamuyu Aydınlatma Formu'na ulaşmak için tıklayınız
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi hakkındaki duyurusu tıklayınız.