Ana Sayfa  Emeklilik  Bireysel Emeklilik Sistemi
Bireysel Emeklilik Sistemi
 • Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur ve tamamen gönüllü katılım esasına dayalıdır.
 • Bu sisteme, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir.
 • Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmanız için, sisteme ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekir. Emeklilik hakkınızı ileri bir tarihte de kullanabilirsiniz.
 • 1 Ocak 2013'ten itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları için daha avantajlı bir dönem başlıyor. Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için %25 oranında devlet katkısı eklenecektir. Devlet Katkısı'nın üst limiti Aylık Brüt Asgari Ücretin %25'i kadar olacaktır.
 • Emekliliğe hak kazandığınızda elde edeceğiniz birikim tutarı, sisteme giriş yaşınız ve ödeme tutarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

 Bireysel Emeklilik Sistemi, rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Bu sayede ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı koruyabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde kullanmanıza yönelik bireysel tasarruflarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunar. Birikimleriniz risk tercihleriniz doğrultusunda sizin seçtiğiniz planlar dahilinde yine sizin seçtiğiniz fonlara yönlendirilir. Fonlar uzmanlar tarafından yönetilir.

Sistemin İşleyişi:
 • BES, birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.
 • Bireysel emeklilik hesabınıza yaptığınız katkı payı ödemeleriniz sizin seçtiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.
 • 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız.
 • Emeklilik hakkını elde ettiğinizde emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi toplu olarak veya belirli bir program çerçevesinde alabileceğiniz gibi yaptıracağınız yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sisteminde 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan devlet katkısı uygulaması başladı. Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor.
 

Kesintisiz Dönem

 • 01.01.2016 itibariyle sistemde 5 yılını dolduran bireysel emeklilik katılımcısından Yönetim Gider Kesinti ve Giriş Aidatı alınmayacak.
 • İlk 5 yıllık süre içerisinde yapılacak yıllık Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatı Kesintisinin toplam tutarı ilgili yılın ilk 6 ayı için geçerli Asgari Brüt Ücretin %8.5’ ini aşamayacak.

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi

 • Sözleşmenin 6. Yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. Yılından itibaren yıllık olarak %2.5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.
 • Sözleşmenin 6. Yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilk yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir. İade oranı her yıl bir önceki yılda geçerli olan iade oranın 2.5 puan arttırılması suretiyle uygulanır. 15. Yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanacaktır.

 

Sözleşme Yılı
İade Oranı
6. yıl %2.5
7. yıl %5
8. yıl %7.5
9. yıl %10
10. yıl %12.5
11. yıl %15
12. yıl %17.5
13. yıl %20
14. yıl %22.5
15. yıl ve sonrası için %25
 • Kesintinin hesaplama tarihi itibariyle mevcut bulunan birikim %1,1 in altında kalan kısmı için iade uygulanmaz. İlgili iade yapılırken fon portföyünden yapılan zorunlu harcamalar iade hesaplamasına konu edilmez.
 • İade oranı 01.01.2021 tarihinden itibaren ilk 5 yılını tamamlayan Bireysel Emeklilik Sözleşmelerine uygulanacaktır.

Toplam Kesintilerin Devlet Katkısı Birikimi İle Sınırlandırılması

   
 • Bireysel  Emeklilik Sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar yapılacak toplam kesinti tutarı, sonlanma tarihindeki Devlet Katkısı Hesabında bulunan birikimin belli bir oranını aşamayacak.
Sözleşme Yılı
Kontrolde Kullanılacak Oran
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10+ %100
 •  Bireysek Emeklilik Sözleşmeleri  için kontroller 01.01.2021 tarihi itibariyle başlayacaktır.
 • 01.01.2016 tarihi itibariyle mevcutta bulunan birikimler ve bunların getirilerden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.
 • Kontrol tarihi itibariyle toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler için limit kontrolü yapılmayacak.
 • İşveren grup emeklilik sertifikalarında kontrol yok.
 • Limitler belirlenirken sözleşmenin sistemde geçirdiği süre dikkate alınacak.
 • Düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için limit kontrolü yapılmayacak.

Düzenli Ödeme Esası

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, vadesinde ödenmeyen katkı payının, ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme durumunda olan sözleşmeleriniz için 01.01.2021 tarihinde başlanacak olan Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü kapsamında, kesinti iadelerinden faydalanmanız mümkün olmayacaktır.

Düzensiz ödeme durumunda olan bir sözleşme için, geçmişte ödemesi öngörülen ancak ödenmeyen vade/vadelere ait katkı payı tutarlarının tamamının ödenmesi halinde sözleşmenin düzenli ödeme durumuna geçtiği kabul edilir. Bu sayede 2021 yılından sonra iade haklarınızdan faydalanmış olacaksınız.
 

Devlet Katkısı Nedir ?
 • Devlet katkısı, devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yapacağı destek ödemesidir.
 • Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacak bu ödeme hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek veya iflas masasına dahil edilemeyecektir.
 • 01.01.2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için %25 oranında devlet katkısı eklenecektir.
 • Devlet Katkısı'nın üst limiti Aylık Brüt Asgari Ücretin %25'i kadar olacaktır.
 • Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Bu durumda devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacaktır.
 • Katılımcı, bireysel emeklilik hesabına ödeme yaptığı zaman, bu ödeme miktarı emeklilik şirketlerince Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) bildirilecektir.
 • EGM tarafından hesaplanan devlet katkısı, katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılacaktır.Devlet katkısı, katılımcılarının bireysel emeklilik hesapları altında bir alt hesaba yatırılacaktır.

 Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. 


7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.

1. Halk Plan
Halk Plan Özellikleri
 • 18 yaşından büyük olan tüm HalkBank müşterilerinin katılabileceği emeklilik planıdır.
 • Bu plan kapsamında asgari katkı payı 150 TL'dir
 • Asgari katkı payı tutarı, ilki 2017 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar arttırılır.

Kesintiler

Halk Plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı  katılımcının birikimi üzerinden İlk 5 yıl içerisinde yapılacaktır.  Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.
 

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda  Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı 
5 TL (Aylık) 5 TL (AABÜ'nün %8,5) x 5 YIL


**AABÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret

 

Peşin Giriş Aidatı: Halk Plan kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı
: Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i (755 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir.  Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz.  Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi
: Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 5 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından indirilir.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 5 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi:

Emeklilik Yatırım Fonları Fon İşletim Gider
Kesintisi (Yıllık)
Fon Toplam Fon Gider
Kesintisi (Yıllık)
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 1,90 1,91
Esnek EYF 2,25 2,28
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 2,25 2,28
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF 1,88 1,91
Para Piyasası Likit Kamu EYF 1,07 1,09
Katkı EYF 0,361 0,365İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6.yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

Fon Karma Seçeneklerimiz

Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Risk Grubu Likit Fon Esnek Fon Hisse Fon Kamu Borçlanma
Araçları Fon
Döviz Fon Toplam
Muhafazakar Risk Grubu %40     %60   %100
Orta Altı Risk Grubu       %50 %50 %100
Orta Risk Grubu   %60   %40   %100
Orta Üstü Risk Grubu   %40 %20 %40   %100
Agresif Risk Grubu   %30 %40 %30   %100 

2. Çalışkan Ev Hanımları Planı
Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 100 TL dir.
Asgari katkı payı tutarı, ilki 2018 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar artırılır.
 
Çalışkan Ev Hanımları Planı kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi üzerinden İlk 5 yıl içerisinde yapılacaktır. Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.
 
 
Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda  Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı 
1 TL (Aylık)                                 2 TL                                     150 TL
 
 
Peşin Giriş Aidatı: 
Çalışkan Ev Hanımları Planı kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.
 
Ertelenmiş Giriş Aidatı: 
Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi
yapılmaktadır. Ertelenmiş giriş aidatı kesintisi 150 TL olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan
toplam kesinti tutarına (Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan
sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde,
bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.
 
Yönetim Gideri Kesintisi: 
Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 1TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından indirilir.
 
Ödemeye Ara Verme Kesintisi: 
Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması
durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek

olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 2 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır. 

3. Kampüs Emeklilik Planı(Öğrenci BES)
Hedef Kitle: 
18-25 yaş aralığında olan, geleceğini düşünüp küçük tutarlı bireysel tasarruflarını yatırıma dönüştürmek isteyen ve hayatını erken yaşta planlayan üniversite öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri dahil) oluşturulmuş bireysel emeklilik planıdır. 
Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 50 TL dir. 
  
Ertelenmiş Giriş Aidatı: 
Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi
yapılmaktadır. Ertelenmiş giriş aidatı kesintisi 150 TL olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarhine kadar yapılan toplan
kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler
için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu
sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.
  
Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
1 TL (Aylık)                2 TL                      150 TL
 
 
Giriş Aidatı: 
Kampüs planda sisteme giriş öncesinde alınan giriş aidatı bulunmamaktadır.
Yönetim Gideri Kesintisi: 
Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 1 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından indirilir.
 
Ödemeye Ara Verme Kesintisi: 
Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 2 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.
4. Halk Premium Emeklilik Planı
Beklentileri yüksek olan katılımcılarımız için Halk Premium Emeklilik Plan sizlere daha iyi bir gelecek sunuyor.

Halk Premium Emeklilik Planı Özellikleri

 
 • 18 yaşından büyük olan tüm HalkBank müşterilerinin katılabileceği emeklilik planıdır.
 • Bu plan kapsamında asgari katkı payı 535 TL'dir
 • Asgari katkı payı tutarı, ilki 2017 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar arttırılır.
Kesintiler

Halk Premium Emeklilik Planı kapsamında yapılacak yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi üzerinden ilk 5 yıl içerisinde yapılır. Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
2 TL (Aylık) 8 TL (AABÜ'nün %8,5) x 5 YIL


Peşin Giriş Aidatı: Halk Premium Emeklilik Planı kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i (755 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi:
Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 2 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından indirilir.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi:
Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 8 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi:

Emeklilik Yatırım Fonları Fon İşletim Gider
Kesintisi (Yıllık)
Fon Toplam Fon Gider
Kesintisi (Yıllık)
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 1,90 1,91
Esnek EYF 2,25 2,28
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 2,25 2,28
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF 1,88 1,91
Para Piyasası Likit Kamu EYF 1,07 1,09
Katkı EYF 0,361 0,365İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6.yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

Fon Karma Seçenekleri

 

Risk Grubu Likit Fon Esnek Fon Hisse Fon Kamu Borçlanma
Araçları Fon
Döviz Fon Toplam
Muhafazakar Risk Grubu %40     %60   %100
Orta Altı Risk Grubu       %50 %50 %100
Orta Risk Grubu   %60   %40   %100
Orta Üstü Risk Grubu   %40 %20 %40   %100
Agresif Risk Grubu   %30 %40 %30   %100


Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 
5. Ayrıcalıklı Emeklilik Planı
 
Ayrıcalıklarla birlikte azami seviyede devlet katkısından faydalanabilmek için emeklilik hayallerinizi ertelemeyin.

Ayrıcalıklı Emeklilik Planı Özellikleri
 • 18 yaşından büyük olan tüm Halk Bank müşterilerinin katılabileceği emeklilik planıdır.
 • Devlet katkısından azami seviyede faydalanabilmeniz adına hazırlanan Ayrıcalıklı Emeklilik Planı ile asgari katkı payı tutarı 1.777 TL'dir.
 • Asgari katkı payı tutarı, Aylı Asgari Brüt Ücrete endekslidir ve yılda iki kez artış gösterir. Bu tutar AABÜ'de küsurat olması durumunda küsurattan arındırılmak amacıyla aşağıya yuvarlanır..
Kesintiler

Ayrıcalıklı Emeklilik Planı kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi üzerinden ilk 5 yıl içerisinde yapılır. Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
Yok 20 TL (AABÜ'nün %8,5) x 5 YIL


**AABÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret

Peşin Giriş Aidatı: Ayrıcalıklı Emeklilik Planı kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i ( 755 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir.  Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz.  Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi: Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi bulunmamaktadır.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 20 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi:

Emeklilik Yatırım Fonları Fon İşletim Gider
Kesintisi (Yıllık)
Fon Toplam Fon Gider
Kesintisi (Yıllık)
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 1,90 1,91
Esnek EYF 2,25 2,28
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 2,25 2,28
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF 1,88 1,91
Para Piyasası Likit Kamu EYF 1,07 1,09
Katkı EYF 0,361 0,365


İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi:
Sözleşmenin 6.yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.  Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

 

Risk Grubu Likit Fon Esnek Fon Hisse Fon Kamu Borçlanma
Araçları Fon
Döviz Fon Toplam
Muhafazakar Risk Grubu %40     %60   %100
Orta Altı Risk Grubu       %50 %50 %100
Orta Risk Grubu   %60   %40   %100
Orta Üstü Risk Grubu   %40 %20 %40   %100
Agresif Risk Grubu   %30 %40 %30   %100


Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 
6. Duru Plan

Hassasiyetlere önem veren duyarlı tüm katılımcı adaylarımızın Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olabileceği planımızdır.
Duru Plan Özellikleri

 • Bu plan kapsamında asgari katkı payı 150 TL'dir
 • Asgari katkı payı tutarı, ilki 2017 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar arttırılır.

Kesintiler

Duru plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı  katılımcının birikimi üzerinden İlk 5 yıl içerisinde yapılacaktır.  Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.


Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
5 TL (Aylık) 5 TL (AABÜ'nün %8,5) x 5 YIL


Peşin Giriş Aidatı: Duru Plan kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i (755 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz.  Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi:
Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 5 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözlenmesindeki birikim tutarından indirilir.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi:
Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 5 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

 
7. KOBİ-Esnaf Plan

Şimdi ve gelecekte her zaman yanınızdayız, emeklilik hayallerinizi ertelemeyin.

Kobi Esnaf Plan Özellikleri

 • 18 yaşından büyük olan tüm HalkBank Kobi müşterilerinin katılabileceği emeklilik planıdır.
 • Bu plan kapsamında asgari katkı payı 150 TL'dir
 • Asgari katkı payı tutarı, ilki 2017 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar arttırılır.

Kesintiler

Kobi Esnaf plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı  katılımcının birikimi üzerinden İlk 5 yıl içerisinde yapılacaktır.  Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gideri Kensintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
5 TL (Aylık) 5 TL (AABÜ'nün %8,5) x 5 YIL


**AABÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret

Peşin Giriş Aidatı: Kobi Esnaf Plan kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i ( 755 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir.  Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz.  Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi: Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 5 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından indirilir.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 5 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi:

Emeklilik Yatırım Fonları Fon İşletim Gider
Kesintisi (Yıllık)
Fon Toplam Fon Gider
Kesintisi (Yıllık)
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 1,90 1,91
Esnek EYF 2,25 2,28
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 2,25 2,28
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF 1,88 1,91
Para Piyasası Likit Kamu EYF 1,07 1,09
Katkı EYF 0,361 0,365İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6.yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

Fon Karma Seçeneklerimiz


Risk Grubu Likit Fon Esnek Fon Hisse Fon Kamu Borçlanma
Araçları Fon
Döviz Fon Toplam
Muhafazakar Risk Grubu %40     %60   %100
Orta Altı Risk Grubu       %50 %50 %100
Orta Risk Grubu   %60   %40   %100
Orta Üstü Risk Grubu   %40 %20 %40   %100
Agresif Risk Grubu   %30 %40 %30   %100Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 
8. Grup Emeklilik Planı
Siz değerli Kobilerimiz, özel Grup Emeklilik Planı'nın avantajlarından faydalanmak için;
 • Halk Bankası şubelerini ziyaret edebilir,
 • 444 44 00 Müşteri Memnuniyeti Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

9. İşveren Grup Emeklilik Planı
Grup kurucusunun, çalışanları için düzenli katkı payı ödemesi yapabileceği bir emeklilik planıdır.
 
Siz değerli Kobilerimiz,  özel İşveren Grup Emeklilik Planı'nın avantajlarından faydalanmak için;
 • Halk Bankası şubelerini ziyaret edebilir,
 • 444 44 00 Müşteri Memnuniyeti Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Emeklilik Yatırım Fonları

 

Risk Grubu
Likit Fon
Esnek Fon
Hisse Fon
Kamu Borçlanma Araçları Fon
Döviz Fon
Toplam
Muhafazakar Risk Grubu
40%
 
 
60%
 
100%
Orta Altı Risk Grubu
50%
50%
     
100%
Orta Risk Grubu
 
60%
 
40%
 
100%
Orta Üstü Risk Grubu
40%
20%
40%
   
100%
Agresif Risk Grubu
 
30%
40%
30%
 
100%
 

 

Katılım Emeklilik Yatırım Fonları

 

Risk Grubu
Katılım Standart
Katılım Esnek
Katılım Hisse
Toplam
Muhafazakar Risk Grubu
100%
 
 
100%
Orta Altı Risk Grubu
40%
60%
 
100%
Orta Risk Grubu
 
100%
 
100%
Orta Üstü Risk Grubu
 
40%
60%
100%
Agresif Risk Grubu
 
 
100%
100%
 

 

Nasıl Satın Alabilirsiniz ?
 • Halk Bankası şubelerini ziyaret edebilir,
 • 444 44 00 Müşteri Memnuniyeti Merkezi'ni arayabilirsiniz.
 

 

Bes’ te Yeni Dönem
B.E.S Nedir ?
Devlet Katkısından Kimler Faydalanabilir?