Banka bonoları, bankaların borçlu sıfatıyla ihraç ederek iskontolu olarak sattıkları menkul kıymetlerdir.

Banka/Şirket Bonosu detaylı bilgi için tıklayınız.