Ana Sayfa  Bankamız  Halkbank'ı Tanıyın  Organizasyon Yapısı

YÖNETİM KURULU
 • Yönetim Kurulu Büro Hizmetleri Daire Başkanlığı
   
Genel Müdür Yardımcısı – İç Sistemler

 • İç Kontrol Daire Başkanlığı
 • Risk Yönetimi Daire Başkanlığı
 • Uyum Daire Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı

 


GENEL MÜDÜR

 • Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Pazarlama

 • Kurumsal ve Ticari Pazarlama-1 Daire Başkanlığı
 • Kurumsal ve Ticari Pazarlama-2 Daire Başkanlığı
 • Nakit Yönetimi Daire Başkanlığı 

Genel Müdür Yardımcısı - KOBİ ve Esnaf Bankacılığı

 • KOBİ Pazarlama-1 Daire Başkanlığı
 • KOBİ Pazarlama-2 Daire Başkanlığı
 • KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanlığı
 • Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı

Genel Müdür Yardımcısı - Bireysel Bankacılık

 • Bireysel Ürünler Pazarlama Daire Başkanlığı
 • Kartlı Ödeme Sistemler Daire Başkanlığı
 • Dijital Bankacılık ve Kanal Yönetimi Daire Başkanlığı

 Genel Müdür Yardımcısı – Kredi Tahsis ve Yönetimi

 • Kurumsal ve Ticari Krediler-1 Daire Başkanlığı
 • Kurumsal ve Ticari Krediler-2 Daire Başkanlığı
 • KOBİ Kredileri-1 Daire Başkanlığı
 • KOBİ Kredileri-2 Daire Başkanlığı
 • Bireysel Krediler Daire Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcısı -  Kredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip
 • Kredi Politikaları Uygulama Daire Başkanlığı 
 • Proje Değerlendirme, Mali Tahlil ve İstihbarat Daire Başkanlığı   
 • Kredi Risk İzleme Daire Başkanlığı
 • Kredi Risk Tasfiye-1 Daire Başkanlığı 
 • Kredi Risk Tasfiye-2 Daire Başkanlığı 
 • Hukuk İşleri Daire Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcısı - Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık
 • Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı 
 • Aktif-Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Daire Başkanlığı   
 • Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı 
 • Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanlığı 
Genel Müdür Yardımcısı - Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri
 • Şube Operasyonları Daire Başkanlığı 
 • Kredi ve Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı 
 • Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı 
 • Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığı 
 • Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığı 
 • Teknolojik Mimari Yönetimi Daire Başkanlığı 

Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Yönetim ve Planlama

 • Finansal Muhasebe Daire Başkanlığı
 • Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
 • Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanlığı
 • Vergi Yönetimi ve Ödemeler Daire Başkanlığı
Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 
 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
 • Performans Yönetimi Daire Başkanlığı
 • Organizasyon Daire Başkanlığı 
 • Eğitim Daire Başkanlığı 
 • Destek ve İnşaat Daire Başkanlığı