VOB
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığı borsadır. Alınıp satılan bu sözleşmelere Vadeli İşlem Sözleşmeleri denmektedir. Şubat 2005 tarihinde İzmir'de faaliyete geçmiştir.

Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri Nedir?

Türev Araçlar Piyasalarında işlem gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri; taraflara bugünden belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir.

Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (tarımsal ürün, enerji ürünleri, metaller gibi…), hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz oranlarına, dövize dayalı olarak düzenlenirken hızla gelişen günümüz mali piyasalarında değişen yatırımcı ihtiyaçlarına paralel olarak hava durumu gibi birçok farklı değişkene dayalı olarak düzenlenen vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmeye başlamıştır.

Vadeli işlem piyasasında alıcı, borsa tarafından önceden belirlenmiş bulunan standart sözleşme şartlarına uygun olarak, sözleşmede belirtilen miktarda bir varlığı sözleşme vadesinde alma yükümlülüğüne girer.

Vadeli işlemler piyasasında satıcı, borsa tarafından önceden belirlenmiş bulunan standart sözleşme şartlarına uygun olarak, sözleşmede belirtilen miktarda bir varlığı sözleşme vadesinde satma yükümlülüğüne girer.

Alıcı ve satıcının piyasada anlaştığı fiyat, sözleşme vadesinde alıcının satıcıya vadeli sözleşme başına ödeyeceği tutardır. Vade sonunda ilgili borsa tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde nakit transferi gerçekleşir.

Vadeli işlem sözleşmesinde taraflar birbirine karşı değil, Takas Kurumu’na karşı sorumludur.

Detaylı bilgi için  tıklayınız.