Ana Sayfa  Bireysel  Hayat Sigortası Ürünleri  Kredi Hayat Sigortası
Kredi Hayat Sigortası
Kredi hayat sigortası; kredi vadesi boyunca insanların sadece kendilerini değil yakınlarına karşı olan sorumluluklarını da güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Sigortalı kişinin sigorta süresi içerisinde ecel veya kaza sonucu vefatı halinde menfaattarlarına, sigortaya girişte belirlenen teminat, tazminat olarak ödenir.
Sigorta Süresi
Kredi Hayat Sigortası kredi vadesi boyunca olmakla birlikte, takip eden yıllarda isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.
Kimler yararlanabilir?
Bankamızdan kredi kullanan 18 yaşını doldurmuş, 73 yaşını aşmamış ve hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu bulunmayan herkes bu sigorta kapsamına alınabilir.
Kredi Hayat Sigortası'nın Kapsadığı Teminatlar Nelerdir?
Ecel veya kaza sonucu vefat teminatlarını kapsar.
Sigorta Primi
Ödenecek prim yaş, cinsiyet ve kullandırılan kredi teminatlara göre belirlenmektedir.
Vergi avantajları nelerdir?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. Ve 89. Maddeleri gereğince; mükellefin şahsına,eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler,ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.