Ana Sayfa  Sigorta  Hayat Sigortası Ürünleri  Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Sigorta süresi içinde gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu size gereken tazminatı ödeyecek giderlerinizi karşılamayı sağlayan bir sigortadır.
  • Ferdi Kaza Sigortası'ndan 18-70 yaş arası herkes yararlanabilir.
  • Ferdi Kaza Sigortası'nın süresi bir yıldır.
  • Kaza sonucu maluliyet durumunda sigortalıya, vefatı durumunda ise lehtarına güvence sağlayan "Ferdi Kaza Sigortası" ile gelebilecek olası riskleri düşünerek hem kendinize hem de ailedeki diğer bireylere ayrı poliçeler yaptırarak kazalara karşı güvenceye alabilirsiniz.

 

Teminatlarınız Nelerdir?
Herhangi bir kaza sonucu vefatı halinde aileniz, maluliyet olması, tedavisi gereken veya iş görmeme durumunda ise size aşağıdaki teminatlar ile güvence altına alınır.
  • Vefat Teminatı
  • Maluliyet Teminatı (Tam ve daimi, kısmi ve daimi)
Bu Sigortanın Vergi Avantajı Nedir?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. Ve 89. Maddeleri gereğince; mükellefin şahsına,eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler,ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.
Bu sigortaya sahip olmak için ne yapmalıyım?
Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurmanız yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak en kısa sürede size ulaştırılacaktır.