Ana Sayfa  Sigorta  Mühendislik Sigortası Ürünleri  Elektronik Cihaz Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortaları esas itibariyle all risk esasına dayalı bir kaza sigortasıdır.

Belli bir düzen içinde çalışırken beklenmedik bir şekilde uğrayacağı;
 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Duman, is, Aşındırıcı Gazlar
 • Su ve nem
 • Kısa devre ve diğer elektriksel nedenler
 • Dizayn, üretim ve montaj hataları döküm ve malzeme kusurları, Atölye hataları
 • İşçilerin ve üçüncü şahısların kasıtlı davranışları
 • Hırsızlık
 • Dolu, Don, Fırtına
 • Çökme, Toprak kayması, Kaya Düşmesi
rizikolarını kapsar.
 
Ayrıca istenirse,
 • Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanımları ve sevkiyatları,
 • Deprem,
 • Grev,
 • Lokavt
 • Kargaşalık ve halk hareketleri
Elektronik cihaz konuları nelerdir?
 • Haberleşme cihazları
 • Bilgi işlem cihazları
 • Tıbbı cihazlar
 • Radyo-TV ekipmanları
 • Ofis cihazları
 • Ölçü ayar ve otomasyon cihazları