İnşaat Sigortası
İnşaat sahasındaki kazalar ve hiç beklenmedik olaylar mali durumunuzu  sarsacak derecede pahalıya mal olabilir. Elde birikmiş bir fonunuz yoksa büyük bir hasar, işin tasfiyesine ve iflasına kadar götürebilir.

İnşaat sigortalarında prim; inşaat bedeli ile mukayese edilemeyecek kadar küçük ve sabit olduğu için, herhangi bir beklenmedik olayın vukuunda, zararınızın hemen ödenmesi durumunuzun sarsılmasını önler.
İnşaat Sigortasının teminatları nelerdir?
  • Yangın, yıldırım, infilak 
  • Sel, Seylap
  • Fırtına, don, kasırga
  • Deprem 
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör
  • Bakım Devresi 
  • Toprak kayması, çökmesi
  • Araç çarpması
  • Hırsızlık
Ayrıca isterseniz;
İnşaatta kullanılan yardımcı tesisler, ekipmanlar, makineler ve 3.şahıslara verilecek zararları da teminat kapsamına dahil edebilirsiniz.