Recep Süleyman ÖZDİL
Yönetim Kurulu Başkanı
 
1961 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1984 yılında özel bir şirkette Müfettiş olarak başladığı meslek hayatını, 1986-1993 yılları arasında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.`de Uzman, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak devam ettirdi. 1993-1995 yılları arasında özel bir şirkette Finansman Koordinatörü görevinde bulunan Özdil, 1995-2001 yılları arasında İhlas Finans Kurumu A.Ş. ile 2001-2005 yılları arasında Family Finans Kurumu A.Ş.`de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Birleşik Fon Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, 2011-2014 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Özdil, 28.08.2015 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.`de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sadık TILTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı bankada Şube Müdürü ve Genel Müdürlük Birimlerinde Müdür olarak devam ettirdi. 30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tıltak, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesi üyeliklerinin yanında, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Vakıf Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 01.04.2014 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmeye başlayan Tıltak, 31.03.2016 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

 


Osman ARSLAN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

1971 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1995 yılında, Ziraat Bankası’nda göreve başladı. 1998-2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2004-2012 yılları arasında Halk Bankası’nda sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası’nda Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Mart 2012 tarihinden itibaren Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankası’nda görev yaptı. Ocak 2013 tarihinden itibaren de Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014 tarihinden itibaren de Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankasındaki görevlerine devam etti. Şubat 2015- Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası A.Ş’de Genel Müdürlük görevini yürüten Arslan 08.06.2017 tarihinde Türkiye Halk Bankası AŞ’ne Genel Müdür olarak atandı.

Yunus KARAN
Yönetim Kurulu Üyesi
 
1940 yılında Giresun'da doğdu. 1964 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye - Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1965 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.`de başlayan Karan, 1996 yılına kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin çeşitli şubelerinde Şube Müdürlüğü, 1996 - 1999 yılları arasında İhlas Finans Kurumu Fatih Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 - 2012 Mayıs tarihleri arasında Ziraat Leasing Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 14.05.2012-31.03.2014 tarihleri arası Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karan, 01.04.2014 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.`de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi`dir.

Cenap AŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi

1967 Aksaray doğumludur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında Uluslar Arası Ticaret konusunda yapmıştır. 
1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı mesleki kariyerine, Gümrük Müfettişi, Gümrük Başmüfettişi, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, EGO Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü olarak devam etmiş müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. 
 
28.08.2015 tarihinde kurulan 63. Hükümette (Geçici Bakanlar Kurulunda) Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştır.
 
31.03.2016 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
İngilizce bilen Cenap AŞCI evli ve 3 çocuk babasıdır.

 


Maksut SERİM
Yönetim Kurulu Üyesi
 
1955 yılında İzmit’te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1977-1998 yıları arsında Vakıfbank’ta memur, şef, amir, müdür yardımcısı, müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2003-2016 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başbakanlık Başmüşavirliği görevlerini yürüttü. Halen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürütmekte olan SERİM, 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A,Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Meltem TAYLAN AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi


1973 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi. Harvard Extension School’da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmakta olup, Haziran 2017 tarihinde Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.


Mehmet Nihat ÖMEROĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1947 yılında Antakya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1975’te Hakim olarak atandı. Uzun yıllar sürdürdüğü hakimlik görevinden sonra 2003-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2005 yılında Yargıtay üyesi olarak seçildi. 2012 yılında emekli oldu. Kasım 2012’de TBMM Genel Kurulunca ilk Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve dört yıl görev yaptı. 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Yahya BAYRAKTAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1955 yılında Erzincan / Kemaliye'de doğdu. 1974 yılında İ.H.O.’dan, 1981 yılında da ODTÜ, İ.B.F İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Yapı Kredi Bankası  Teftiş kurulunda 1983-1988 yılları arasında görev yaptığı sırada elektronik denetim ve bilgisayarlı sisteme geçiş çalışmalarında görev aldı. 1988 yılında Faisal Finans Kurumu'nda müfettişlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1991-2006 yılları arasında Genel Muhasebe, Pazarlama, Fon ve Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret ve Finansman (Kredi Operasyon) ve Fon Yönetimi Müdürlüğü yaptı. 2006-2009 yılları arası Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Şube müdürlüğü yaptı. Halen Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Mütevelli Heyeti üyeliği ile Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olup sorumluluk alanı Öğrenci bursları ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonu şeklindedir. Ekonomi ve Finans konularında yazdığı makalelerin yer aldığı “Dut Mevsimini Beklerken” adlı kitabı EKEV tarafından 2011 yılında yayınlanmıştır. 2012-2016 yılları arasında Vakıflar Bankası'nın halka açık iştiraklerinden Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. 31.03.2016 tarihinden itibaren bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır.

Faruk ÖZÇELİK
Denetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Konya İli Hadim İlçesi’nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.
Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Hukuk Fakültesi Adalet Bölümlerini bitirdi. Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.
2003-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.
Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.
Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir.
Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Prof.Dr.Yılmaz ÇOLAK
Denetim Kurulu Üyesi
 
1969’da Giresun’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 1993-2010 yılları arasında sırasıyla Bilkent Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesinde akademik unvanlarda görev yaptı. 2010 yılında Polis Akademisinde göreve başlayan Çolak, halen Polis Akademisi Başkanlığı görevini yürütmektedir. 08.06.2017 tarihi itibariyle T. Halk Bankası A.Ş.’de Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.