Recep Süleyman ÖZDİL
 Yönetim Kurulu Başkanı
 
1961 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1984 yılında özel bir şirkette Müfettiş olarak başladığı meslek hayatını, 1986-1993 yılları arasında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.`de Uzman, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak devam ettirdi. 1993-1995 yılları arasında özel bir şirkette Finansman Koordinatörü görevinde bulunan Özdil, 1995-2001 yılları arasında İhlas Finans Kurumu A.Ş. ile 2001-2005 yılları arasında Family Finans Kurumu A.Ş.`de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Birleşik Fon Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, 2011-2014 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Özdil, 28.08.2015 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.`de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sadık TILTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı bankada Şube Müdürü ve Genel Müdürlük Birimlerinde Müdür olarak devam ettirdi. 30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tıltak, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesi üyeliklerinin yanında, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Vakıf Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 01.04.2014 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmeye başlayan Tıltak, 31.03.2016 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

 


Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 

 
1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra halen aynı üniversitede İşletme Yönetimi Ana Bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Denetim ve Kredi Komitesi Yedek üyeliği, 20.04.2012- 07.02.2014 tarihleri arasında Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürüttü. 07.02.2014 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı`dır.

Yunus KARAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
1940 yılında Giresun'da doğdu. 1964 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye - Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1965 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.`de başlayan Karan, 1996 yılına kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin çeşitli şubelerinde Şube Müdürlüğü, 1996 - 1999 yılları arasında İhlas Finans Kurumu Fatih Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 - 2012 Mayıs tarihleri arasında Ziraat Leasing Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 14.05.2012-31.03.2014 tarihleri arası Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karan, 01.04.2014 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.`de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi`dir.

Cenap AŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi

1967 Aksaray doğumludur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında Uluslar Arası Ticaret konusunda yapmıştır. 
1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı mesleki kariyerine, Gümrük Müfettişi, Gümrük Başmüfettişi, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, EGO Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü olarak devam etmiş müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. 
 
28.08.2015 tarihinde kurulan 63. Hükümette (Geçici Bakanlar Kurulunda) Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştır.
 
31.03.2016 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
İngilizce bilen Cenap AŞCI evli ve 3 çocuk babasıdır.

 


Ömer AÇIKGÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Gaziantep'te, Lisans Eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimini aynı bölümde İklimlendirme ve Soğutma alanında, Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını İktisat Bilim dalından aldı. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yaptı, alanında ve eğitim alanında yayınlanmış ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunmaktadır.

 
ABD Ferris State Üniversitesinde Dünya Bankası bursuyla enerji sistemleri alanında araştırma ve incelemelerde bulundu. Meslek Yüksek Okullarında İklimlendirme ve Soğutma Programında 14 yıl süre ile Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ile ilgili 4 yıla yakın Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Danışmanı olarak çalıştı. Çok sayıda AB Projesi yürüttü.
 
Meslek Yüksek Okulları Geliştirme Komisyonu Üyeliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Fulbright Komisyonu, UNESCO Türkiye Komitesi delegesi, Ortadoğu Amme İdaresi, ÖSYM, TÜBİTAK TUSSİDE Yönetim Kurulu Üyelikleri ve TÜSSİDE Danışma Kurulu başkanlığı yaptı. Ekim 2011–Haziran 2015 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve Müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı.
 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve YÖK Genel Kurul üyesi olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ  31.03.2016 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.

 


Mehmet AYTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

 
1977 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 2004 yılında uzman olarak başladığı Türk Hava Yolları’nda 2007 ile 2014 yılları arasında Avustralya-Yeni Zelanda müdürlüğü yaptı. 2014 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak başladığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nden 2015’te Genel Sekreter olarak ayrıldı. Başbakan Başmüşavirliği görevini yürütmekte olan Mehmet AYTEKİN 31.03.2016 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yahya BAYRAKTAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1955 yılında Erzincan / Kemaliye'de doğdu. 1974 yılında İ.H.O.’dan, 1981 yılında da ODTÜ, İ.B.F İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Yapı Kredi Bankası  Teftiş kurulunda 1983-1988 yılları arasında görev yaptığı sırada elektronik denetim ve bilgisayarlı sisteme geçiş çalışmalarında görev aldı. 1988 yılında Faisal Finans Kurumu'nda müfettişlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1991-2006 yılları arasında Genel Muhasebe, Pazarlama, Fon ve Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret ve Finansman (Kredi Operasyon) ve Fon Yönetimi Müdürlüğü yaptı. 2006-2009 yılları arası Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Şube müdürlüğü yaptı. Halen Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Mütevelli Heyeti üyeliği ile Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olup sorumluluk alanı Öğrenci bursları ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonu şeklindedir. Ekonomi ve Finans konularında yazdığı makalelerin yer aldığı “Dut Mevsimini Beklerken” adlı kitabı EKEV tarafından 2011 yılında yayınlanmıştır. 2012-2016 yılları arasında Vakıflar Bankası'nın halka açık iştiraklerinden Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. 31.03.2016 tarihinden itibaren bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır.

Faruk ÖZÇELİK
Denetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Konya ili Hadim ilçesinde doğdu.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunu bitirdi.
Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü`nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nda Müfettiş ve Baş Müfettişlik görevlerinde bulundu.
2004-2009 yıllarında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yılları arasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde(TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.
Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.
Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir.
Fransızca, Arapça ve ingilizce bilmektedir.

Zekeriya KAYA
Denetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda Muhasebe Denetmenliği, Vergi Denetmenliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu. Akabinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevini yürütmekte olan Zekeriya KAYA 31.03.2016 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş’de Denetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır