Recep Süleyman ÖZDİL
 Yönetim Kurulu Başkanı
 
1961 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1984 yılında özel bir şirkette Müfettiş olarak başladığı meslek hayatını, 1986-1993 yılları arasında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.`de Uzman, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak devam ettirdi. 1993-1995 yılları arasında özel bir şirkette Finansman Koordinatörü görevinde bulunan Özdil, 1995-2001 yılları arasında İhlas Finans Kurumu A.Ş. ile 2001-2005 yılları arasında Family Finans Kurumu A.Ş.`de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Birleşik Fon Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, 2011-2014 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Özdil, 28.08.2015 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.`de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
 

Süleyman KALKAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
1956 yılında Kırşehir`de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1983 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı bankada 1993 yılında Bireysel Krediler Müdür Yardımcılığı, 1995 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler Bölge Müdürlüğü, 1997 yılından 2003 yılı sonuna kadar da Sorunlu Krediler Müdürlüğü görevlerini yürüten Kalkan, bu dönem içerisinde Bankanın Disiplin Kurulu Üyeliği ile Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yine aynı dönem içerisinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Vakıf Bank iştiraklerinden Güneş Sigorta A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Vakıf International AG (Viyana)’nin Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2010-Mart 2013 tarihleri arası Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Kalkan, 01.04.2013 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra 01.04.2014 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Aynı zamanda Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 

Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 

 
1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra halen aynı üniversitede İşletme Yönetimi Ana Bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Denetim ve Kredi Komitesi Yedek üyeliği, 20.04.2012- 07.02.2014 tarihleri arasında Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürüttü. 07.02.2014 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı`dır.
 

Emin Süha ÇAYKÖYLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında İstanbul’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Syracuse University Business School ile University of Manchester Institute of Science and Technology’den lisans üstü ve Washington International University’den doktora ünvanları aldı. Özel bir şirkette Proje Mühendisi olarak başladığı meslek hayatını, Proje Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’de Birim Müdürü, İslam Kalkınma Bankası’nda Bölüm Şefi, özel şirketlerde Genel Müdür, Proje Koordinatörü ve Yönetici Direktör olarak sürdürdü. 28.03.2003 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 


Dr. Nurzahit KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi
 
1962 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Lisans, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora çalışmalarını Sakarya Üniversitesi’nde tamamlayan Keskin, çalışma hayatına Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladı. Daha sonra özel sektöre geçerek uluslararası bir şirkette Bağımsız Denetçi ve Yönetim Danışmanı olarak çalıştı. Çeşitli ulusal ve çokuluslu şirketlerde İnsan Kaynakları alanında üst düzey yönetici olarak çalışan Keskin, 2003 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de İnsan Kaynakları, Operasyon ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Murahhas Aza ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu dönem içerisinde mevcut görevine ilave olarak Ziraat Bank International AG, Almanya; Turkish - Ziraat Bank Bosnia dd, Bosna - Hersek; Ziraat Banka AD, Makedonya; Türkmen Türk Ticaret Bankası, Türkmenistan ve Azer Türk Bank ASC, Azerbaycan; Bankalarında Yönetim Kurulu üyelikleri de yapan Keskin; 2005 yılından bu yana Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen mevcut görevine ilave olarak Hollanda’da yerleşik Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Keskin, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 

Dr. Ahmet YARIZ
Yönetim Kurulu Üyesi
 
1966 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde tamamladı. Bankacılığa; Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası A.O.'da başladı. Sanayi işletmeleri ve finansal kurumlarda çalıştı. T.Vakıflar Bankası T.A.O.'da Risk Yönetimi ve İç Denetim'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Yarız, Bankamızda 09.04.2008-23.05.2010 tarihleri arası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 24.05.2010-28.03.2013 tarihleri arası Yönetim Kurulu Üyesi ve 29.03.2013-31.03.2014 tarihleri arası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 01.04.2014 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili`dir.
 

 
 

Yunus KARAN
Yönetim Kurulu Üyesi
 
1940 yılında Giresun'da doğdu. 1964 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye - Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1965 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.`de başlayan Karan, 1996 yılına kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin çeşitli şubelerinde Şube Müdürlüğü, 1996 - 1999 yılları arasında İhlas Finans Kurumu Fatih Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 - 2012 Mayıs tarihleri arasında Ziraat Leasing Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 14.05.2012-31.03.2014 tarihleri arası Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karan, 01.04.2014 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.`de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi`dir.
 
 

 


İsmail Erol İŞBİLEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
1959 yılında Çankırı`da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümü mezunu oldu. Meslek hayatına 1983 yılında T.Garanti Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı bankada Müfettişlik ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. Aralık 1997 yılında Asya Katılım Bankası A.Ş.`ye Şube Müdürü olarak katılan İşbilen, 2000-2004 yılları arasında Krediler Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2005-Şubat 2010 tarihleri arası T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstihbarat Mali Tahlil Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Şubat 2010-Mart 2012 tarihleri arası Asya Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 01.04.2013 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İşbilen, 18.04.2013 tarihinden itibaren de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili`dir

Sadık TILTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı bankada Şube Müdürü ve Genel Müdürlük Birimlerinde Müdür olarak devam ettirdi. 30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tıltak, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesi üyeliklerinin yanında, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Vakıf Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürüttü.
01.04.2014 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
 

 


 


Faruk ÖZÇELİK
Denetim Kurulu Üyesi

 
1968 yılında Konya ili Hadim ilçesinde doğdu.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunu bitirdi.
Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü`nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nda Müfettiş ve Baş Müfettişlik görevlerinde bulundu.
2004-2009 yıllarında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yılları arasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde(TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.
Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.
Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir.
Fransızca, Arapça ve ingilizce bilmektedir.
 

Ali ARSLAN
Denetim Kurulu Üyesi
 
1963 yılında Besni/Adıyaman’da doğdu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Cleveland State Üniversitesinde İşletme (MBA) alanında Yüksek lisans yaptı. Meslek hayatına 1987 yılında Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde Hazine ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak başlayan Arslan, aynı Genel Müdürlükte Hazine Uzmanı, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Yabancı Sermaye Müdürlüğü’nde Hazine Uzmanı ve Şube Müdürü, Ekim 2002-Ekim 2004 tarihleri arası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Enerji Uzmanı, Ekim 2004-Ocak 2005 tarihleri arası Hazine Müsteşarlığı mülga Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı, Ocak 2005-Mayıs 2010 tarihleri arası Personel Dairesi Başkanı ve Mayıs 2010-Kasım 2011 tarihleri arası mülga Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 02.11.2011 tarihinden itibaren Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arslan, 18.04.2012-29.03.2013 tarihleri arası T. Halk Bankası A.Ş.`de Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Ali Arslan, 29.03.2013 tarihinden itibaren de Bankamızda Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.