Ana Sayfa  Ticari  Ticari ve Kurumsal Krediler  Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılabilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmesi vb. konularda, söz konusu yüklenimin yerine getirilememesi halinde, belirli bir tutarın kayıtsız şartsız ödeneceğinin bir mektupla taahhüt edildiği kredi uygulamasıdır. Bu sayede banka güvencesi ile işlemlerinizi yaparken maliyet avantajı da sağlamış olursunuz.

İşin mahiyetine göre, süreli ya da süresiz, TL veya YP olarak düzenlenebilen teminat mektupları için faiz yerine, mektubun vadesi ve türüne göre belirlenen oranlar üzerinden komisyon ödenmektedir.
Dış Ticaret Finansmanı
Akreditif
Alıcının (amir) talep ve talimatına dayanarak, belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade içinde, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya (lehdar) ödeme yapacağının taahhüt edilmesidir. Bu sayede taraflar için bir çeşit güvence unsuru sağlanmış, akreditif koşulları yerine getirildiğinde ödeme garantilenmiş ve ödeme belgelere dayandırılmış olmaktadır.
 
Kabul Aval Kredisi
İthalatçının ithal ettiği malın bedelinin belli bir tarihte satıcıya ödeneceğini garanti eden bir akreditif çeşididir. Kabul kredisi satıcının alıcıya tanıdığı bir ödeme kolaylığı olup, tahsilat için ithalatçıya süre vermesidir. Bu kredi Bankanın, müşterisi tarafından üzerine çekilecek poliçeleri kabul etmesi şeklindedir. Poliçenin banka tarafından kabul edilmesi veya bankanın aval vermesi halinde ithalatçıya banka tarafından gayri nakdi kredi açılmış olmaktadır.
 
Post Finansman Kredisi
Post Finansman, müşterilerimizin görüldüğünde ödemeli (sight) teyitli ithalat akreditifleri tahtında, ihracatçı firmalara olan ödemelerinin, Bankamızın konu akreditiflerin açıldığı Muhabir Bankalar ile yapacağı işlem bazlı mutabakatlar çerçevesinde Muhabir Banka tarafından gerçekleştirilmesidir.
 
Ürünlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen en yakın şubemize başvurunuz.