Ticari Taksitli Krediler
Ticari İşyeri Edindirme Kredisi
Firmanızın ticari amaçlı konut ve işyeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 84 ay vadeye kadar aylık eşit taksitli ve vade sonuna kadar sabit faiz oranı ile geri ödeme olanağı sağlar.
 
Ticari Taşıt Kredisi
Firmanızın yerli ve yabancı otomobiller ile kamyon, kamyonet, pikap, minibüs, midibüs, otobüs şeklindeki ticari araç alımlarının finansmanında 60 ay vadeye kadar aylık eşit taksitli olarak ödeme kolaylığı sağlar.
 
Aylık Eşit Taksitli Kredi
Firmanızın kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını vade sonuna kadar sabit faizli ve eşit taksitli olarak 36 ay vadeye kadar finanse etmektedir.
 
Esnek Ödemeli Kredi
Firmanızın çalışma temposu ve nakit akışına göre esnek geri ödeme imkanı sağlayan 36 ay vadeye kadar finansman ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ürünümüzdür.
TL Diğer Nakit Krediler
Rotatif Krediler
Firmanıza belli bir limit ve vade dahilinde istendiği zaman ve miktarda para çekme ve para yatırma özelliği tanıyan bir üründür. Kredi faizinin dönem sonlarında (Mart, Haziran, Eylül, Aralık ay sonu) ödendiği ürünümüz kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. Kredinin senet karşılığı avans şeklinde kullanılması durumunda ticari ilişkilerinizden kaynaklanan senet veya çekleriniz teminata alınmak suretiyle bedellerini gününden önce nakde çevirme imkanı sunulmaktadır.
 
Spot Krediler
Kredi, önceden belirlenen sabit faiz oranı ile maksimum 1 yıl vadeye kadar kullanarak tamamını vade sonunda faizi ile birlikte geri ödeyebileceğiniz bir ürünümüzdür. Sabit faiz nedeniyle faiz oranları yükselse bile firmanıza vade sonuna kadar kredinin açıldığı tarihteki faiz oranıyla kullanım olanağı sağlanmaktadır.
 
Dövize Endeksli Krediler
İhracat taahhüdü içermeyen bu ürünümüz, belli bir döviz cinsine bağlı olarak, ilk ödeme tarihindeki Bankamız Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak kullanımınıza sunulmaktadır. Geri ödemesi ve faizi endekslenen döviz cinsi ve tutarına göre Bankamız Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası olarak hesaplanan bu krediyi 1 yıl vadeye kadar rotatif veya spot kullanabilirsiniz.
 
İskonto/İştira Kredisi
Geniş ticari senet portföyüne sahip olan bir firma iseniz ve kısa vadeli nakit ihtiyacınız var ise, henüz vadesi gelmemiş senetlerinizi Bankamıza iskonto ettirerek karşılığında krediden faydalanabilirsiniz.
 
Orta ve Uzun Vadeli İşletme ve Yatırım Kredileri
Firmanızın orta/uzun vadeli yatırım ve sermaye finansman ihtiyacınızı bu ürünümüzle karşılarken, rotatif, aylık veya dönemsel taksitli olarak geri ödeme kolaylığından faydalabilirsiniz. İşletme kredilerini 1 yılı anapara ödemesiz 4 yıl, yatırım kredilerini 1 yılı anapara ödemesiz 5 yılda geri ödeme avantajından da yararlanabilirsiniz.
YP Nakit Krediler
Döviz Kredisi
İhracatçı firma iseniz, ihracat taahhüdüne bağlı olarak firmanızın finansman ihtiyaçlarını 18 ay vadeye kadar rotatif veya 1 yıl vadeye kadar spot olarak kullanabileceğiniz bir kredidir.
 
İşletme ve Yatırım Kredileri
Bu ürünlerimizle firmanızın orta/uzun vadeli yatırım ve sermaye finansman ihtiyacı karşılanırken, rotatif veya dönemsel taksitli olarak geri ödeme kolaylığından da faydalanabilirsiniz. İşletme kredilerini 1 yılı anapara ödemesiz 4 yıl, yatırım kredilerini 1 yılı anapara ödemesiz 5 yılda geri ödeme imkânına sahipsiniz.
Orta ve Uzun Vadeli Proje Kredileri
Firmanızın yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılarken bu kapsamda geliştirmeyi tasarladığınız projelerinizi de 7 yıl vadeye kadar destekliyoruz.
Dış Kaynaklı Krediler
İmalat ve tarıma dayalı sanayi, eğitim, sağlık, çevre koruma, bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji ve döviz kazancı olan turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankasından temin edilen kaynaklarla, kaynağın türüne göre azami 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vade ile kullandırılabilen işletme ve yatırım kredileridir.
Bahreyn OBU Üzerinden Kullandırılan Nakit/Gayrinakit Krediler
T.C.M.B. Sermaye Hareketleri Uygulama Talimatı uyarınca yurt içinden YP kredi kullanma imkânı olmayıp kredi değerliliği yüksek, ağırlıklı ithalat finansmanında kullanılmak üzere, işletme sermayesine yönelik finansman talep eden firmaların nakit ve gayri nakit kredi taleplerinin karşılandığı bir ürünümüzdür.
Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) aracılığıyla KOBİ tanımına giren firmalar ile imalatçı/ihracatçı firmaları desteklemek ve bu konudaki sevk öncesi ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla taahhüt edilen FOB ihracat tutarı kadar 360 gün vade ile kullandırılan TL/YP kredilerdir.
Eximbank İhracat Aval Kredisi
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı/ihracatçı ve ihracatçı firmaların TL veya YP cinsinden borçlu olarak tanzim ettiği bonolara Bankamızca aval verilmesi suretiyle Türk Eximbank tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) reeskont ettirilerek temin ettiği fonun firmalara aktarılması yöntemi ile kullandırılan kredilerdir.
Nakit Yönetim Kredileri
Gün İçi Kredi
Bankamız üzerinden gerçekleştireceğiniz ödemelerde, ödeme yapılacak saat ile bunun karşılığında EFT, havale, çek vb. yolla tahsilat arasındaki saat farklarından dolayı oluşan fon açığınızın faiz uygulanmaksızın firmanız adına gün içinde Bankamızca karşılandığı bir üründür.
 
Bloke Çek Kredisi
Bloke çek kabul eden kamu kuruluşlarına (Vergi Daireleri ile Gümrük Müdürlükleri) yapacağınız ödemelerde nakit yönetimi amaçlı kullandırılmaktadır.
 
Nakit Yönetim Kredisi
Bankamızın aracılık ettiği kurum (Vergi, SSK, Turkcell, Telsim, Elektrik, Su vb.) tahsilatlarında firmanıza valör kazancının sağlandığı bir ürünümüzdür.
Diğer Özellikli Krediler
GSM, HERMES, OND, ERG, FINVERA, COFACE… gibi özellikli ülke kredilerine de Bankamız aracı olmaktadır.