Ana Sayfa  Kurumsal  Kurumsal Krediler  Nakit Krediler
TL Spot / Erken Ödeme Opsiyonlu Spot Kredi
TL Nakit Spot Kredilerde kredinin vadesi kullanım aşamasında belirlenir. Anapara ve faiz ile diğer yasal eklentilerin vade sonunda nakden ve defaten kapatılması esastır.
 
TL Erken Ödeme Opsiyonlu Spot Kredilerde ise, yine kullanım aşamasında vade belirlenmekle birlikte, talebiniz doğrultusunda kredi, anapara, faizi ve yasal kesintileri ile birlikte, vadesinden önce de kapatılabilir.
Gecelik Faize Endeksli Spot TL Nakit Krediler
 • O/N Spot TL Nakit Kredi

  Firmanızın günlük nakit akımını düzenlemek amacıyla ortaya çıkabilecek finansman ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış 1 gün vadeli bir kredidir.

  Bu ürünümüzde faiz oranı her gün, günün piyasa koşullarına göre Bankamızca belirlenir. Kredinin, anapara, faizi ve yasal kesintileri ile birlikte, ertesi gün kapanması esastır. Ancak nakit ihtiyacınızın devam etmesi durumunda talep ettiğiniz anapara tutarı, yeni bir kullanıma gerek kalınmaksızın, her gün azaltılıp artırılabilir.

  Kredinin bu şekilde 1 yıl vadeye kadar kullanımı mümkündür.
   
 • ON Spot- Dönem Sonu Faiz Ödemeli TL Nakit Kredi

  Firmanızın kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış bir diğer kredi türümüzdür.

  Faiz oranı yine Bankamızın uygulamakta olduğu gecelik faiz oranına endeksli ve vadesi de 1 gün olarak belirlenmiş olmakla birlikte, bu kredi türümüzde de, kredi kullandırımı esnasında ihtiyacınız olan anapara tutarı, yeni bir kullanıma gerek kalmaksızın, her gün talebiniz nispetinde azaltılıp artırılabilir ve kredi bu şekilde 1 yıl vadeye kadar kullanılabilir.
Krediye tahakkuk eden faiz tutarı ve yasal kesintiler, kredinin kullanımını takip eden ilk devrenin sonunda (Mart-Haziran-Eylül-Aralık), anapara ise kredi kullanımının sonlandırıldığı gün ödenir.
Rotatif Krediler
Rotatif kredilerin azami vadesi 1 yıldır. Firmanıza bütçe kolaylığı sağlar. Kısa süreli nakit ihtiyacınız karşılanarak kasa kolaylığı sağlar. Faiz tahakkuk ve tahsilatlarınız 3’er aylık dönemlerde yapılır. Firmanızın nakit akışına göre vadesinden önce kapatılması ya da yeniden kullandırılması mümkündür.
Aylık Eşit Taksitli Krediler
İşletme kredisi ve yatırım kredisi şeklinde kullandırılabilecek aylık eşit taksitli krediler, geri ödemelerin belirlenen vade içerisinde aylık ve eşit taksitler halinde ödenebileceği kredilerdir.
TL İhracat Kredisi
İhracatın finansmanı amacıyla belgesiz olarak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin (hizmet ihracı) finansmanı amacıyla ise belge (DİİB, VRHİB) kapsamında, azami 18 ay vadeli olarak ve belirlenen vade dahilinde rotatif kullandırılan sevk öncesi bir kredi türüdür. Vergi, resim, harç ve KKDF istisnası uygulanması nedeniyle ihracat taahhüdü oluşur.
Dövize Endeksli Krediler
Dövize endeksli krediler, TL bazında ve bir yıl vadeli olarak kullandırılan, ancak geri ödemeleri ve faizi dövize endeksli kredilerdir.
 
Maliyeti, faiz ve kur artışı üzerinden %5 oranında BSMV'den oluşmaktadır.
Ticari Açık Hesap Kredisi
Ticari Açık Hesap, şirketinizin ticari hesabında bulunan paradan daha fazlasını kullanmanızı sağlar.
 
Kuruluşunuzun Abone24 ile yaptığı elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kablolu TV faturası ödemeleri, Halkbank Çekleri ile yapılan ödemeler ve vergi, SSK prim ödemeleri, kuruluşunuzun hesabında yeterli para yoksa bile, Ticari Açık Hesap sayesinde tam zamanında gerçekleştirili.
 
Ticari Açık Hesap işlemlerinizi, kullandığınız kredi miktarı, faiz tutarı, yaptığınız geri ödemeler ve hesap bakiyeniz gibi bilgileri, her ay gönderilen Hesap Bildirim Cetveli'nden takip edebilirsiniz.
Eximbank Kredileri / Döviz Kredileri
 • TL İhracat Kredisi - Döviz Kredisi (Sevk Öncesi)

  İhracatçı veya ihracat bağlantılı mal üreten firmalara, özellikle ihracatları öncesi dönemde ihtiyaç duyabilecekleri finansman gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla kullandırılmaktadır.
  Detaylı bilgi için tıklayınız...
   
 •  YP Nakit Krediler (Döviz Kredileri)

  İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan bir kredi türüdür.

  Bu fasıldan kullandırılan kredilerde kredi taahhüdüne konu ihracat bedellerinin Bankamız kanalıyla alışlarının yapılması önem arzetmektedir.
   
  İhracatın finansmanı amacıyla kullandırılan döviz kredileri, ihracat taahhüt yerine getirildiğinde vergi, resim, harç ve KKDF yükümlülüklerinden muaftırlar.

  Ayrıca; Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye'de yerleşik kişilere, yurtdışında iş yapan Türkiye'de yerleşik Türk firmalarına (müteahhitlik-taahhüt hizmetleri gibi) yurtdışındaki işleriyle ilgili olarak, yurtdışında yerleşik kişilere döviz kredisi kullandırılabilmektedir.
   
 • Bahreyn Kredileri

  Bahreyn Şubemiz aracılığıyla 1 yıl + 1 hafta vadeli olarak kullandırılan, KKDF muafiyeti uygulanan yurtdışı kaynaklı döviz kredileridir.
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
 • Bankamız Kaynaklı Orta ve Uzun Vadeli Proje Kredisi
Bu kredimiz ile firmaların, yatırım, işletme sermayesi vb. ihtiyaçlarının karşılanması, bu kapsamda geliştirmeyi tasarladıkları projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
 
Kredinin hedef kitlesi, imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık, ticaret, enerji, bilim ve iletişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyetlerini devam ettiren işletmelerdir.
 
Kredi, yatırım kredisi olarak 2 yılı ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vadeli ve işletme kredisi olarak da 1 yılı ödemesiz dönemli toplam 4 yıl vadeli olarak kullandırılabilir.
 
Faizler, TRLIBOR, LIBOR ve EURIBOR bazında belirlenir ve ödemesiz dönem de dahil olmak üzere 3, 6 veya 12 ayda bir tahakkuk ve tahsil edilir.Ayrıca kredi, 3, 6 veya istisnaen 12 aylık periyodlarda dönemsel taksitli olarak geri ödenebilmektedir. 
 
Kredi, TL veya YP olarak kullandırılabilmekte ve TL olarak kredi kullandırımı sadece yurtiçi şubelerimizden yapılabilmektedir.

Teminat ve diğer kullanım koşullarını öğrenmek için lütfen en yakın şubemiz ile irtibata geçiniz.
 • Finansal Destek Kredisi

  Halkbank Ticari Destek Kredisi, kuruluşunuzun işletme sermayesinin desteklenmesi ve ekipman, demirbaş alımı gibi yatırımların finansmanı amacıyla kullandırılır. Kuruluşunuza, geri ödemeleri hem dönemsel, hem de aylık eşit taksitler halinde yapma kolaylığı sunar.
   
 • Yurtdışı Finans Kuruluşları Kaynaklı Orta ve Uzun Vadeli Kredi

  Yurtdışı kaynaklı orta ve uzun vadeli proje kredileri içinde; 2 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kullandırılan Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı kredi, yatırım kredisi olarak 2 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli/işletme kredisi olarak 1 yılı ödemesiz 4 yıl vadeli olarak kullandırılan Dünya Bankası kaynaklı kredi, 2 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kullandırılan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) kaynaklı krediler sayılabilir.