Ana Sayfa  Bankamız  Halkbank'ı Tanıyın  Genel Müdür Yardımcıları
Selahattin SÜLEYMANOĞLU
Genel Müdür Yardımcısıİnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

1962 yılında Alucra Giresun'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Adabank A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatına 1991-2001 yılları arası T. Emlak Bankası A.Ş.'de Müfettiş, Müdür, Bölge Başmüdürü olarak devam etti. 2001 yılında Şube Müdürü olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de göreve başladı. 2007 yılından itibaren Risk Takip ve Tasfiye, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Süleymanoğlu, 18.07.2017 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Sebahattin BULUT
Genel Müdür Yardımcısı : Kredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip
 
1965 yılında Erzurum`da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1994 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başlayan Bulut, aynı bankada Müfettiş, çeşitli kademelerde Müdür ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. T.Vakıflar Bankası T.A.O.`nın çeşitli iştiraklerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Bankamızda 10.07.2014 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Bulut, 18.07.2017 tarihinden itibaren Kredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takipten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Akif AYDEMİR
Genel Müdür Yardımcısı : Kredi Tahsis ve Yönetimi
 
1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak  başladığı meslek hayatını aynı kurumda Müfettiş, Şube Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak sürdürdü. Bankamızda 10.12.2004-03.03.2010 tarihleri arası Kurumsal Krediler Daire Başkanlığı ve 04.03.2010-21.07.2011 tarihleri arası Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Aydemir, 22.07.2011 tarihinden itibaren Kredi Tahsis ve Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Levend TORUSDAĞ
Genel Müdür Yardımcısı : KOBİ ve Esnaf Bankacılığı
 
1967 yılında Van’da doğdu. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de, Mühendis, Baş Mühendis, Bölüm Müdürü, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bölge Koordinatörü görevlerinde bulunan Torusdağ, 18.07.2017 tarihinden itibaren Kobi ve Esnaf Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mustafa ÇÖDEK
Genel Müdür Yardımcısı : Bireysel Bankacılık
 
1963 yılında Alucra Giresun’da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak başladığı meslek yaşamının tamamını aynı kurumda Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş,  Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bölge Koordinatörü  ünvanı ile görevlendirilerek sürdüren Çödek, 18.07.2017 tarihinden itibaren Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Hakan ERYILMAZ
Genel Müdür Yardımcısı: Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık

1972 yılında  Çankırı’da doğdu.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık bölümünde yüksek lisans yaptı. 1995 yılında, Yapı Kredi Bankası Yatırım Bankacılığı bölümünde Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başladı. 1998 - 2005 yılları arasında  BNP-Ak-Dresdner Bankası’nın hazinesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2005-2013 yılları arasında özel sektörde farklı finans kurumlarında Genel Müdür Yardımcısı, Kurucu  ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Kasım 2013 tarihinde Ziraat Finans Grubunda, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Genel Müdür olarak  göreve başladı.  Kasım 2013 - Haziran 2014 arasında Ziraat Yatırım’da, Haziran 2014 - Ağustos 2017 arasında da Ziraat Portföy Yönetim’de  Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptı.  Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 01.08.2017 tarihinden itibaren Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Yusuf Duran OCAK
Genel Müdür Yardımcısı : Finansal Yönetim ve Planlama

1966 yılında Kadirli Osmaniye’de doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı görevlerinde bulunan Ocak, 18.07.2017 tarihinden itibaren Bankamız Finansal Yönetim ve Planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Hasan TUNCAY
Genel Müdür Yardımcılığı : Kurumsal ve Ticari Pazarlama

1967 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Pamukbank T.A.Ş.’de Müfettiş ve Yönetici olarak görev yaptı. 2004 yılından bu yana Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Şube Müdürü, Daire Başkanı görevlerinde bulunan Tuncay, 18.07.2017 tarihinden itibaren Kurumsal ve Ticari Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Ergin KAYA
Genel Müdür Yardımcısı : Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri

1970 yılında Artvin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Bölüm Müdürü, Daire Başkanı görevlerinde bulunan Kaya, 18.07.2017 tarihinden itibaren Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Metin KÖSTEK
Genel Müdür Yardımcısı-İç Sistemler

1964 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Uzman Yardımcısı, Türkiye Emlak Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü görevlerinde bulundu. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Bölüm Müdürü, Bölge Koordinatörü olarak görev alan Köstek, 18.07.2017 tarihinden itibaren İç Sistemler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.