Ana Sayfa  Kurumsal  Sigorta  Mühendislik Sigortaları
İnşaat Sigortası
İnşaat sahasındaki kazalar ve hiç beklenmedik olaylar mali durumunuzu sarsacak derecede pahalıya mal olabilir. Elde birikmiş bir fonunuz yoksa büyük bir hasar sonucu, işin tasfiyesine ve iflas’ına kadar götürebilir. İnşaat sigortalarında prim; inşaat bedeli ile mukayese edilemeyecek kadar küçük ve sabit olduğu için, herhangi bir beklenmedik olayın vukuunda, zararınızın hemen ödenmesi durumunuzun sarsılmasını önler. Sigorta konularını oluşturan; mesken, iş hanı, depo, köprü, yol, baraj veya mevcut binalara ilave bölümlerin, "İNŞAAT" sırasında önceden kestirilmeyen ani bir sebeple; 
 • Yangın, yıldırım, infilak, Sel, Seylap, Fırtına, don, kasırga
 • Deprem, Toprak kayması, çökmesi, Araç çarpması, Hırsızlık, vb. tüm riskleri teminat altına alır.
 • Talep edildiğinde; İnşaat şantiyesinde bulunan, depolar, iş makineleri ve ofislerin, İnşaatın faaliyeti esnasında Üçüncü Şahıslara verilecek maddi/bedeni zararların, Hasar sonucu enkaz kaldırılma masraflarının, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinin, İnşaatın bitimi veya geçici kabulünden sonra başlayan (Müteahhidin işveren tarafından belirlenen kusurları giderme dönemidir) bakım devresi de teminata dahil edilebilir.
Montaj Sigortası
Mal Üretimi amacıyla iç veya dış piyasadan temin edilen tüm makine ve tesisat, silo ve tanklar, boru hatları, soğuk hava depoları, enerji santralleri, trafolar vb. makinelerin montaj yapılacak sahada beklemesi, nakli ve montajı sırasında önceden kestirilmeyen ani bir sebeple;
 • Yangın, yıldırım, infilak, Sel, Seylap, Fırtına, don, kasırga, Deprem, Toprak kayması
 • Toprak çökmesi, Araç çarpması, Hırsızlık
 • 4 haftalık deneme süresi Rizikolarını teminat altına alır.
 • Talep edildiğinde; Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakaların, montajın faaliyeti esnasında üçüncü şahıslara verilecek maddi/bedeni zararların, hasar sonucu enkaz kaldırılma masraflarının, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinin, 4 haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen hasarların da teminata dahil edilebilir.
Elektronik Cihaz Sigortaları
Elektronik bileşenlerden meydana gelen tüm cihaz ve ekipmalarınızı sigortalatabilirsiniz. Haberleşme cihazları, Bilgi işlem cihazları, Tıbbı cihazlar, Radyo-TV ekipmanları, Ofis cihazları, Ölçü ayar ve otomasyon cihazları belirli bir düzen içinde çalışırken beklenmedik bir şekilde uğrayacağı hasarlara karşı sigortalanabilir.
 • Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman, is, Aşındırıcı Gazlar, Su ve nem
 • Kısa devre ve diğer elektriksel nedenler, Dizayn, üretim ve montaj hataları döküm ve malzeme kusurları
 • Atölye hataları, İşçilerin ve üçüncü şahısların kasıtlı davranışları, Hırsızlık
 • Dolu, Don, Fırtına, Çökme, Toprak kayması, Kaya Düşmesi rizikolarını kapsar.
 • Talep edilmesi halinde, Deprem, Grev, Lokavt, Kargaşalık Halk hareketleri, Nakliye rizikoları sonucunda meydana gelen zararlarda teminata dahil edilebilir.
Makina Kırılması Sigortası
İşyerinizin üretimlerine kesintisiz devam edebilmesi için makinelerinizin olası risklere karşı sigorlanması gereklidir.
 • İşletme kazaları, Modelin, imalatın, montajın ve işçiliğin kusurlu olması
 • Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi. Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya neticesi kısa devre, Voltaj yükselmesi,  
 • Yağlama kusurları, Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmalar
 • Buhar kaplarında ve kazanlarda su noksanlığı, Su çekiçlemesi,
 • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısı ile husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vb. deformasyonlar, Fırtına, kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı risklerine karşı teminat altına alır.